Aktualności

Stwórz budżet Jeleniej Góry!

Miasto Jelenia Góra wchodzi w decydujący moment planowania budżetu na 2014 rok. Obok zadań inwestycyjnych i remontowych o skali ogólnomiejskiej, obok realizacji prac rozpoczętych wcześniej proponujemy Państwu konsultacje społeczne dotyczące spraw mniejszych, lokalnych, ważnych dla Państwa najbliższego otoczenia. 

Ogłoszenie Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w mieście Jelenia Góra w 2014 roku.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta na realizację zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Mieście Jelenia Góra w 2014 roku.

Otwarcie Wirtualnego Muzeum Fresków Barokowych

Wirtualne Muzeum Barokowych Fresków na Dolnym Śląsku rozpoczęło w piątek (22 XI) swoją działalność. Jest to pierwsza na świecie placówka prezentująca barokowe dekoracje freskowe za pomocą technik multimedialnych.

Strategia rozwoju miasta na lata 2014-2025

Miasto Jelenia Góra przystąpiło do prac nad nową Strategią rozwoju Miasta na lata 2014 - 2025. Strategię opracowuje firma z Warszawy ResPublic Sp. z o.o. Dokument ten, przez wiele lat, będzie służył mieszkańcom, dlatego niezbędny jest udział w tych pracach przedstawicieli społeczności lokalnej reprezentujących różne środowiska i grupy interesów.

Aplikacja e-dowody osobiste

Na stronie internetowej Miasta od 18 listopada 2013 roku udostępniona jest aplikacja pozwalająca na sprawdzenie, w jakiej fazie realizacji znajduje się dowód osobisty konkretnej osoby. Z pewnością jest to ułatwienie dla mieszkańców, którzy do tej pory mogli taką informację uzyskać wyłącznie przez telefon i to tylko w godzinach pracy Urzędu.

Projekt budżetu 2014

Według projektu budżetu Miasta na rok 2014 będziemy mieli do wydania prawie 320 mln złotych. Ponad 1/3 tej kwoty pochłonie oświata (109,5 mln zł), drugą co do wielkości kwotę – pomoc społeczna (prawie 45 mln), a trzecią – transport i łączność - 40,3 mln złotych.

Basen kąpielowy przy SP10?

Czy Szkoła Podstawowa nr 10 zyska (jako druga placówka oświatowa w mieście) basen kąpielowy? – Takie są zamierzenia – potwierdza Marcin Zawiła, Prezydent Jeleniej Góry – ale do ich realizacji jest długa droga.

Konsultacje społeczne - RPO 2014-2020

Wspólnie z Zarządem Województwa Dolnośląskiego serdecznie zapraszam na spotkanie konsultacyjne dot. Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Karkonosze Open wysoko w rankingach

Sezon taneczny właściwie się rozpoczyna, ale równolegle sumowane są efekty turniejów tanecznych w Polsce, jakie odbywały się w roku 2013. Z ocen wynika, że chociaż w rankingach turniej rozgrywany w stolicy uzyskał nieco więcej tzw. punktów przeliczeniowych (wg skomplikowanej skali Polskiego Towarzystwa Tanecznego), bo 1,9, to jeleniogórski „Karkonosze OPEN” był zdecydowanie większy i skupił więcej par, a w rankingu odbiega niewiele – 1,7 pkt.

Termy Cieplickie - prace budowlane na finiszu

Dobiegają końca roboty przy budowie „Term Cieplickich”. Odstąpienie od umowy z poprzednim wykonawcą, która była zawarta u schyłku poprzedniej kadencji sprawiło, że nie ma już żadnych opóźnień w harmonogramach, choć – co budzi zdziwienie u niektórych obserwatorów – w zasadzie pozostał ten sam zespół firm-podwykonawców.

Weryfikacja deklaracji śmieciowych

Trwają prace nad szacowaniem wszystkich kosztów obsługi programu zagospodarowania odpadów komunalnych, co ma na celu z jednej strony przyjęcie optymalnego procesu pracy, a z drugiej – poszukiwanie przesłanek do ew. skorygowania wysokości opłat.

Strony

 

Kalendarz FB