Dotacja na zmianę ogrzewania wykonaną w 2016 roku

Miasto Jelenia Góra udziela dotacji celowej na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania dla zadań na realizację których:

  1. poniesiono wydatki w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.;
  2. nie udzielono dofinansowania z innych źródeł (np. Programu pilotażowego  pn.: Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł. Część 1) Program  Pilotażowy KAWKA”);
  3. złożono wnioski w wyznaczonym terminie tj. do dnia 15.09.2017 r.

 

Podstawa prawna: Uchwała nr 304.XLI.2017 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Jelenia Góra na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania dla zadań na realizację których poniesiono wydatki w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2017 r. poz. 2543).

 

link do Uchwały 

 

I. Wysokość dotacji

Dotacja udzielna jest w wysokości do 50% poniesionych kosztów na zadanie w zakresie zmiany systemu ogrzewania w jednym lokalu mieszkalnym lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym na terenie Jeleniej Góry, w maksymalnej wysokości do 7 000 zł.

II. Procedura postępowania w zakresie realizacji złożonych wniosków

Procedurę postępowania w zakresie realizacji  złoconych wniosków określa zarządzenie nr 0050.1022.2017.VII Prezydenta Miasta  Jeleniej Góry  z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie określenia procedury postępowania w zakresie realizacji wniosków złożonych w ramach dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Jelenia Góra na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania dla zadań na realizację których poniesiono wydatki w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.


link do zarządzania : http://bip.jeleniagora.pl/ordinances/content/6909

 

III. Udzielone dotacje celowe w roku 2017 na zmianę ogrzewania

 

link do informacji:  http://bip.jeleniagora.pl/contents/content/228/8375


 

 

Dofinansowanie do zmiany sposobu ogrzewania 2017/2018 w ramach WFOŚ

 

Kalendarz FB