Inwestycje w infrastrukturę drogową

- W ramach sukcesywnej rozbudowy sieci dróg i ulic w Jeleniej Górze przystępujemy do projektowania budowy ulic w osiedlu Urocza II – zapowiada Marcin Zawiła, Prezydent Jeleniej Góry. – Wspominałem, że właśnie sieć dróg jest swoistym „nerwem” miasta i jedną z najważniejszych części komunalnego organizmu. Kończąc budowę ulicy Spółdzielczej rozpoczynamy pracę nad kolejnymi drogami.
Ogłoszony został przetarg na projekt wspomnianych ulic, których łączna długość będzie wynosiła prawie 4 km, a szerokość – 6 m. Projektant musi przewidzieć budowę chodników o szerokości po 2 m z obu stron, kanalizację deszczową i wpusty do niej, musi przeprowadzić badania geologiczne gruntu, a także przedłożyć w swojej ofercie projekt organizacji ruchu, przy czym zawarto w założeniach, że dopuszczalna prędkość pojazdów na tych ulicach – to 50 km/h.

 

Kalendarz FB