Komunikat w sprawie naboru do przedszkoli i szkół podstawowych

 

Komunikat o kolejnym etapie rekrutacji rozpoczynającym się dnia 30 marca 2020 r. polegającym na potwierdzeniu woli uczęszczania do Miejskich Przedszkoli i woli zapisu dziecka do klasy pierwszej Szkół Podstawowych.

 

W Jeleniej Górze, podobnie jak i w całym kraju trwa tegoroczna rekrutacja do miejskich przedszkoli i szkół podstawowych. Tak jak w poprzednich latach większość działań w tym zakresie odbywa się za pomocą systemu elektronicznego. Z uwagi na wyjątkowy czas zagrożenia epidemicznego w dalszym ciągu zaleca się aby rodzic lub prawny opiekun, inaczej jak w poprzednich latach potwierdził wolę korzystania z wychowania przedszkolnego w formie elektronicznej.Etap rekrutacji dotyczący publikacji list zakwalifikowanych i potwierdzenia woli rozpoczyna się 30 marca 2020 r. o godzinie 8:00 i trwa do 06 kwietnia 2020 r. do godziny 13:00.Oświadczenie w formie wypełnionego skanu, w którym rodzic potwierdza wolę korzystania z wychowania przedszkolnego i jednocześnie deklaruje w jakim czasie dziecko będzie przebywać w placówce od 01 września 2020 r. należy przesłać drogą elektroniczną do placówki, do której dziecko zostało zakwalifikowane, w nieprzekraczalnym terminie 6 kwietnia br. do godziny 13:00.

Brak potwierdzenia woli poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w ww. terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu!!!

Wzór ww. oświadczenia dostępny jest na stronie naborów - adres strony www.jeleniagora.przedszkola.vnabor.pl- w plikach do pobrania.

Natomiast podczas trwającej rekrutacji do szkół podstawowych, w poniedziałek 30 marca br. komisja kwalifikacyjna przedstawi do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej. Od tego momentu, czyli od 30 marca br. do 10 kwietnia br. rodzic ma obowiązek potwierdzić wolę, że jego dziecko będzie od 1 września 2020 r. realizować obowiązek szkolny w szkole do której został zakwalifikowany. Z uwagi na wyjątkowy czas zagrożenia epidemicznego w dalszym ciągu zaleca się aby rodzic lub prawny opiekun, inaczej jak w poprzednich latach potwierdził wolę zapisu dziecka w formie elektronicznej poprzez przesłanie skanu wypełnionego oświadczenia o woli zapisu kandydata do szkoły na adres e-mail szkoły.
Wzór ww. oświadczenia dostępny jest na stronie naborów - adres strony www.jeleniagora.podstawowe.vnabor.pl- w plikach do pobrania.
oraz tu:

Oświadczenie woli przedszkole

Oświadczenie woli szkoła podstawowa 

 

Kalendarz FB