Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok

Uchwała nr 181.XVII.2020 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.

http://bip.jeleniagora.pl/uchwala/12785/uchwala-nr-181-xvii-2020

 

Kalendarz FB