Od PRLu do demokracji - Oni zmieniali Jelenią Górę w okresie ostatnich 25 lat

Zapraszamy do przesyłania nominacji w konkursie „Od PRLu do demokracji - Oni zmieniali Jelenią Górę w okresie ostatnich 25 lat”. Ostatnie 25 lat to okres epokowych przemian Polski, a w szczególności jej małych ojczyzn. W Jeleniej Górze dziesiątki osób z pasją i energią oddawały swój czas i kompetencje dla rozwoju tego miasta. Warto i należy te osoby wyróżniać, tak aby zachować o nich pamięć oraz mobilizować kolejne pokolenia do społecznej aktywności. W związku z 25 leciem, jakie upłynęły od I wolnych wyborów, organizacje pozarządowe zapraszają do uczestnictwa w konkursie wyróżniającym te osoby. W konkursie każda osoba lub organizacja, może zgłosić poprzez wypełnienie formularza konkursowego osoby, mogące zostać wyróżnione w związku z ich dokonaniami na jednym lub kilku polach rozwoju Jeleniej Góry.

Formularz konkursowy do pobrania ze strony dolnoslaskie.ngo.pl – baner „Od PRLu do demokracji - Oni zmieniali Jelenią Górę w okresie ostatnich 25 lat” lub u organizatorów konkursu w siedzibie Domu 7 marzeń przy ul. Okrzei 10 w Jeleniej Górze.

Kategorie wyróżnień:

- Kultura i sztuka, Sport, turystyka, rekreacja, hobby;

- Usługi socjalne i pomoc społeczna;

- Edukacja i wychowanie;

- Ochrona Zdrowia;

- Rozwój lokalny – w szczególności aktywizacja mieszkańców, budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz promocja regionu i miasta.

Informacje o zgłoszonych osobach zostaną opublikowane w opracowaniu prezentującymi sylwetki nominowanych osób. Wyboru trzech laureatów dokona kapituła składającą się z przedstawicieli uczniów jeleniogórskich szkół, studentów, dziennikarzy, organizatora oraz organizacji pozarządowych. Laureatów, o których zostanie przygotowany reportaż filmowy publicznie poznamy 5 czerwca podczas uroczystej gali w Domu 7 marzeń przy ul. Okrzei 10 w Jeleniej Górze. Gala będzie towarzyszyć konferencji inaugurującej aktywność Domu 7 marzeń.

Regulamin Konkursu

Formularz zgłoszeń

Galeria: 

 

Kalendarz FB