Odeszła Urszula Broll

Urszula Broll urodziła się w 1930 roku w Katowicach. Od 1983 roku mieszkała w Przesiece. Malarstwo studiowała u Leona Dołżyckiego na Wydziale Grafiki Propagandowej i Plakatu krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych – oddział w Katowicach (1949–1955). Była współzałożycielką grupy St-53 (1953–1956) i ezoterycznego kręgu Oneiron (1967–1978), także współinicjatorką i uczestniczką pierwszej w Polsce grupy buddyjskiej oraz członkiem honorowym stowarzyszenia Nowy Młyn – Kolonia Artystyczna z siedzibą w Szklarskiej Porębie.
 
Urszula Broll była jedną z najwybitniejszych postaci polskiej awangardy lat 50. i 60. XX w. Jej twórczość obejmuje: kompozycje taszystowskie, akwarele, malarstwo kubistyczne, pejzaże przemysłowe, abstrakcje i abstrakcje geometryczne oraz malarstwo wizjonerskie. W połowie lat 50. Urszula Broll poznała się z młodym artystą z Katowic - Andrzejem Urbanowiczem. Wspólnie prowadzili należącą do Broll pracownię przy ul. Piastowskiej 1 w Katowicach. Szybko stała się ona centrum artystycznego życia Katowic, do którego przyjeżdżali twórcy z całej Polski. Częstymi gośćmi Piastowskiej byli m.in.: Marian Bogusz, Henryk Mikołaj Górecki, Ryszard Krynicki czy Julian Przyboś.
Służyła nie tylko za przestrzeń do dyskusji, ale też nieformalną galerię wystawienniczą, gdzie swoje obrazy prezentowali m.in. Zygmunt Stuchlik i Henryk Waniek. W tym okresie Broll wspólnie z mężem inspirowali się przede wszystkim malarstwem materii. W latach 60. Broll i Urbanowicz najściślej współpracowali ze Stuchlikiem i Wańkiem, a także z reżyserem i malarzem z Antonim Halorem, z którymi stworzyli grupę Oneiron. - „Intencją grupy było poświęcenie się obrazowi fantastycznemu, ale nigdy to nie zostało precyzyjnie zdefiniowane." - H. Waniek
Piątka nie tylko wspólnie malowała obrazy (cykl "Czarnych kart"), ale także tłumaczyła z języka niemieckiego i angielskiego niedostępne w oficjalnym obiegu teksty, m.in. Carla Gustava Junga oraz mistrzów buddyzmu. W końcu lat 60. zainteresowała się taszyzmem i malarstwem materii, tworząc kompozycje fakturowe z użyciem materiałów nietypowych, jak lakiery, piasek, itp. 
Broll przeszła wówczas krótką fascynację pop-artem, ale ostatecznie upodobała sobie półabstrakcyjne, medytacyjne akwarele, silnie inspirowane filozofią buddyjską i tekstami Junga, które były jej znakiem rozpoznawczym do ostatnich lat. Pod koniec lat 60. skandalizujące wernisaże i performance Oneironu zaczęły ustępować na Piastowskiej miejsca buddyzmowi. Powstała tu pierwsza oficjalnie zarejestrowana grupa buddyjska w Polsce. Po rozstaniu z Urbanowiczem Broll zamieszkała w Przesiece w Karkonoszach, gdzie skupiła się na rozwoju duchowym i rozwijała medytacyjne malarstwo, a do głównych tematów jej twórczości dołączyły pejzaże górskie.
Na ten rok w warszawskiej Królikarni zaplanowana jest retrospektywna wystawa artystki - „Urszula Broll. Atman znaczy Oddech”. Wystawa będzie otwarta od 24 marca. 
 
Wyrażamy głęboki smutek z powodu odejścia jednej z najwybitniejszych artystek, tworzących w Karkonoszach
 

Galeria: 

 

Kalendarz FB