Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w mieście Jelenia Góra w 2020 roku – III nabór

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w mieście Jelenia Góra w 2020 roku – III nabór. Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w mieści Jelenia Góra w 2020 roku - III nabór. Formularz oferty zamieszczono w formie edytowalnej (format DOC), jednocześnie zastrzega się, iż wiążącą wersją załącznika jest wersja w formacie PDF.

 
 

 

Kalendarz FB