Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza konkurs ofert na realizację w 2018 roku Programu profilaktyki i korekcji wzroku u dzieci

Przedmiot konkursu:
Przeprowadzenie badania wzroku u uczniów klas pierwszych i siódmych szkół podstawowych z terenu Miasta Jeleniej Góry, w tym:

  • badanie przy pomocy tablicy Snellena,
  • badanie ruchomości gałek ocznych i dna oka,
  • badanie wad refrakcji autorefraktometrem komputerowym po porażeniu akomodacji,
  • wystawienie recepty na soczewki okularowe,
  • wystawienie skierowania na dalsze badania specjalistyczne i/lub szpitalne.
 
Badania mają być przeprowadzone na terenie placówek oświatowych, w terminach uzgodnionych z dyrekcją szkoły. W przypadkach wymagających rozszerzonej diagnostyki – w siedzibie realizatora programu. Planowana liczba objętych programem: około 1.300 uczniów. Ostateczna liczba dzieci objętych badaniami zostanie określona w umowie lub w aneksie do umowy, do dnia 30 września 2018 roku, zgodnie z arkuszami organizacyjnymi szkół.
 

 

Kalendarz FB