Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych

Program jest skierowany do dzieci w wieku od 24 do 36 miesiąca życia mieszkających na terenie Miasta Jeleniej Góry oraz przebywających  w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta.

Szczepionka Prevenar – 13 walentna. Stosuje się w celu uodpornienia niemowląt i dzieci w wieku od dwóch miesięcy do piątego roku życia na choroby wywoływane przez S. Pneumoniae. 

Obejmują one: posocznicę (zakażenie krwi), zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (zakażenie struktur otaczających mózg i rdzeń kręgowy), zapalenie płuc, zapalenie ucha środkowego i bakteriemię (stan, w którym stwierdza się obecność bakterii we krwi).

 

Grupa:

 

Kalendarz FB