Projekt budżetu 2014

Według projektu budżetu Miasta na rok 2014 będziemy mieli do wydania prawie 320 mln złotych. Ponad 1/3 tej kwoty pochłonie oświata (109,5 mln zł), drugą co do wielkości kwotę – pomoc społeczna (prawie 45 mln), a trzecią – transport i łączność - 40,3 mln złotych.

Trwają wciąż prace nad budżetem, a precyzyjnie – projektem tego dokumentu, uściślające zarówno kierunki wydatkowania tych pieniędzy, jak i szczegółowe zadania do realizacji w kolejnym roku, ale też porządkujące wizje dochodów, bowiem tylko one mogą być kluczem do pełnej realizacji wydatków.

 

Kalendarz FB