Raport sytuacyjny dotyczący ASF i HPAI

 
Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministra Rolnictwa i Rozwodu Wsi przekazuje raport sytuacyjny nr 10/2020 za okres od 28.02. do 06.03.2020 r. w sprawie sytuacji kryzysowej dotyczącej afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI). Treść raportu znajduje się w załączniku. Główny Inspektorat Weterynarii informuje, że na terenie Polski odnotowano 4 ogniska wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HIPAI) podtypu H5N8 u drobiu oraz 54 przypadki wykrycia afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików jednakże przypadków ognisk zachorowań wśród świń nie wystąpiły.
W obecnej sytuacji należy pamiętać o zachowaniu szczególnej ostrożności i przestrzegania zasad bioasekuracji przy hodowli zwierząt w celu zminimalizowania ryzyku przeniesienia wirusa do gospodarstwa
 

 

Kalendarz FB