Rozwój Lokalny

Drodzy Mieszkańcy!

Rozpoczął się kolejny etap opracowania Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planu Rozwoju Instytucjonalnego w ramach przygotowania kompletnej propozycji projektu „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze”. Miasto Jelenia Góra ma szansę na pozyskanie dofinansowania w wysokości od 3 do 10 mln euro na projekty rozwojowe (inwestycyjne i nieinwestycyjne), uczestnicząc w Programie Rozwój Lokalny finansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Zapraszamy Mieszkańców do aktywnego włączenia się w planowanie ścieżki rozwoju miasta. Jeśli macie Państwo pomysł na ciekawy projekt/inicjatywę, który warto zrealizować w Jeleniej Górze, zgłoście swoją propozycję.

W oparciu o wyniki analiz i badań, przeprowadzonych na etapie diagnozy sytuacji w mieście, wyznaczono następujące cele rozwoju:

1. Strategiczne cele rozwoju miasta:

1.1. Jelenia Góra: EKO-logiczny wybór. Poprawa atrakcyjności i jakości życia, z uwzględnieniem wyzwań demograficznych i potencjałów środowiska przyrodniczego.

Pożądane kierunki działań: zwiększenie atrakcyjności miasta jako miejsca do życia, poprawa jakości powietrza, czyste miasto, rozwój ścieżek rowerowych, edukacja ekologiczna, itp.

1.2. Jelenia GÓRĄ możliwości. Zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności gospodarczej Jeleniej Góry.

Pożądane kierunki działań: pozyskiwanie inwestorów, rozwój kadr, współpraca gospodarcza, rozwój oferty inwestycyjnej miasta, dostosowanie kierunków nauczania do potrzeb rynku pracy, edukacja zawodowa, wzrost przedsiębiorczości mieszkańców itp.

1.3. Potencjał z widokiem na przyszłość. Budowa społeczeństwa obywatelskiego i tożsamości lokalnej.

Pożądane kierunki działań: wykreowanie marki miasta, współpraca społeczności, integracja mieszkańców, promocja miasta, rozwój oferty kulturalno- rekreacyjnej, budowa tożsamości lokalnej itp.

 

2. Cele rozwoju instytucjonalnego miasta:

2.1. Poprawa jakości i dostępności usług publicznych.

Pożądane kierunki działań: wysoka jakości usług świadczonych dla mieszkańców, w tym zwiększenie dostępności e- usług, itp.

2.2. Rozwój dialogu społecznego.

Pożądane kierunki działań: zwiększenie aktywności lokalnej, wzrost integracji mieszkańców, zachęcenie mieszkańców do włączenia się w rozwój miasta i działań lokalnych itp.

Teraz nadszedł czas na zaplanowanie konkretnych działań, które pozwolą osiągnąć zakładane cele. Zapraszamy wszystkich do aktywnego włączenia się w ten proces.

Zapraszam serdecznie wszystkich mieszkających i działających na terenie Jeleniej Góry do zgłaszania przedsięwzięć, inwestycji, imprez, wydarzeń, akcji promocyjnych, działań usprawniających funkcjonowanie Urzędu Miasta Jelenia Góra i jego jednostek w zakresie podnoszenia jakość świadczonych usług, a także innych projektów, które powinny zostać zrealizowane w najbliższych latach w Jeleniej Górze.

Podmioty spoza sektora finansów publicznych, organizacje pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu, stowarzyszenia przedsiębiorców oraz spółdzielnie mieszkaniowe, które chcą w sposób aktywnych zaangażować się w realizację działań i zostać naszym partnerem zapraszamy do udziału w otwartym naborze partnerów (TUTAJ)

 

Nabór trwał do 31.08.2020 r.

 

Do pobrania:

Regulamin naboru

Formularz zgłoszeniowy

Prezentacja - Diagnoza problemów i potencjałów

 

Kalendarz FB