Rozwój lokalny - otwarty nabór partnerów

Poszukujemy partnera/partnerów pochodzących spoza sektora finansów publicznych, którzy będą współpracować z Miastem Jelenia Góra na etapie przygotowania i realizacji projektu „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze” w ramach Programu „Rozwój Lokalny”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

 

Zapraszamy podmioty spoza sektora finansów publicznych, organizacje pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu, stowarzyszenia przedsiębiorców oraz spółdzielnie mieszkaniowe do udziału w otwartym naborze partnerów.

Miasto Jelenia Góra ma szansę na pozyskanie dofinansowania w wysokości od 3 do 10 mln euro na projekty rozwojowe (inwestycyjne i nieinwestycyjne).

Wspólnie zadbajmy o rozwój Jeleniej Góry.

Zapraszamy do współpracy.

 

Termin zgłoszeń do 31.08.2020r.

 

Do pobrania:

Regulamin naboru ofert na partnerów

Formularz oferty

 

Kalendarz FB