Skład Komisji Rady Miejskiej

W Radzie Miejskiej funkcjonują następujące komisje:

Komisja Uzdrowiskowa

Justyn Bilski

Justyn Bilski - Przewodniczący 

Anna Bałkowska - Wiceprzewodnicząca
Jarosław Tarnowski - Sekretarz

- Anna Korneć - Bartkiewicz
- Gabriela Zawiła


Komisja Rewizyjna


Mariusz Gierus - Przewodniczący 
Elżbieta Wojtyna - Wiceprzewodnicząca 
- Justyn Bilski
- Jarosław Tarnowski
- Gabriela Zawiła  

          Komisja Finansów i Budżetu      
  

Grażyna Pawlukiewicz – Rehlis - Przewodnicząca
Józef Robert Szlachta - Wiceprzewodniczący
Mirosław Dębski - Sekretarz

- Anna Bałkowska
- Wojciech Chadży
- Piotr Paczóski
- Hubert Papaj
- Danuta Wójcik

Komisja Gospodarki Komunalnej


Józef Robert Szlachta - Przewodniczący
Bożena Wachowicz - Makieła - Wiceprzewodnicząca
Elżbieta Wojtyna - Sekretarz

- Paweł PiotrowiczKomisja Rozwoju

DANUTA WÓJCIK

Danuta Wójcik - Przewodnicząca 
Waldemar Dudek - Wiceprzewodniczący
Aneta Kolendo - Sekretarz

- Wojciech Chadży
- Hubert Papaj
- Grażyna Pawlukiewicz - Rehlis
- Rafał Piotr Szymański    Komisja Skarg, Wniosków i Petycji


Beata Wójtowicz - Przewodnicząca
Waldemar Dudek - Wiceprzewodniczący
Józef Rypiński - Sekretarz


Komisja Sportu i Młodzieży


Aneta Kolendo - Przewodnicząca
Paweł Piotrowicz - Wiceprzewodniczący
Danuta Wójcik - Sekretarz

- Wojciech Chadży
- Waldemar Dudek
- Anna Korneć - Bartkiewicz
- Zbigniew Ładziński
- Piotr Paczóski
- Beata Wójtowicz 


Komisja Kultury


Gabriela Zawiła - Przewodnicząca
Mariusz Gierus - Wiceprzewodniczący
Aneta Kolendo  - Sekretarz

- Anna Bałkowska
- Elżbieta Wojtyna 


Komisja Oświaty

ANNA BAŁKOWSKA

Anna Bałkowska - Przewodnicząca 
Mirosław Dębski - Wiceprzewodniczący
Elżbieta Wojtyna - Sekretarz

- Justyn Bilski
- Wojciech Chadży
- Mariusz Gierus
-Piotr Paczóski
- Beata Wójtowicz


Komisja Statutowo – Organizacyjna i Spraw SpołecznychAnna Korneć – Bartkiewicz - Przewodnicząca
Józef Rypiński - Wiceprzewodniczący
Grażyna Pawlukiewicz - Rehlis - Sekretarz

- Wojciech Chadży
- Józef Robert Szlachta
- Bożena Wachowicz - Makieła 

 

Kalendarz FB