Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Jelenia Góra

Prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak informuje o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju Elektormobilności dla Miasta Jelenia Góra na lata 2020-2036”.

Dokument będzie wyznaczał zakres działań, jakie Miasto Jelenia Góra powinno przedsięwziąć w celu rozwoju polityki elektromobilności oraz smart city.

Wdrożenie założeń Strategii powinno przyczynić się m.in. do:

• zredukowania emisji substancji zanieczyszczających powietrze i zmniejszenia emisji hałasu,

• zapewnienia nowych, rozwiniętych form zarządzania Miastem w zakresie transportu,

• zaszczepienia wśród mieszkańców nowego spojrzenia na działania prowadzone przez Miasto poprzez edukację i promocję szerokiej kultury mobilności i form transportu zero emisyjnego, w tym zaktywizowanie mieszkańców do świadomego kreowania Miasta pod kątem elektromobilności,

• sukcesywnego rozwoju Miasta w zakresie polityki elektromobilności.

Jednym z etapów prac nad dokumentem będzie elektroniczna ankieta dla mieszkańców, przygotowana i udostępniona przez Wykonawcę, której wyniki posłużą, jako materiał źródłowy do wykorzystania przy opracowywaniu ww. dokumentu.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej. Link -> TUTAJ


15.01.2020r.

 

Kalendarz FB