Strategia rozwoju miasta na lata 2014-2025

Miasto Jelenia Góra przystąpiło do prac nad nową Strategią rozwoju Miasta na lata 2014 - 2025. Strategię opracowuje firma z Warszawy ResPublic Sp. z o.o. Dokument ten, przez wiele lat, będzie służył mieszkańcom, dlatego niezbędny jest udział w tych pracach przedstawicieli społeczności lokalnej reprezentujących różne środowiska i grupy interesów.

Mieszkańców, którzy zechcieliby wnieść własny wkład w pracach nad Strategią Jeleniej Góry, Miasto zaprasza na spotkanie, połączone z pracami warsztatowymi, w dniu 2 grudnia 2013 r. o godz. 10.00, w „Książnicy Karkonoskiej", ul. Bankowa 27. Kolejne spotkania odbędą się w dniach 3 i 9 grudzień 2013 r. Przewidywany czas trwania warsztatów ok. 5 godzin dziennie.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie swojego uczestnictwa w formie mailowej na adres strategia@jeleniagora.pl lub telefonicznie na nr 75 75 46 126 do dnia 25 listopada 2013 r.

Zachęcamy również do wypełnienia ankiety dotyczącej informacji nt. warunków życia w Jeleniej Górze.

Ankieta dostępna jest pod linkiem:

http://cyfrowademokracja.pl/index.php/konsultacje-spoleczne/strategia-ro...

 

Kalendarz FB