Szkoła / Uczelnia Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu

  1.  Podjecie przez rade pedagogiczną lub radę wydziału oraz samorząd szkolny  lub studencki uchwały  o poparciu dla idei   Sprawiedliwego Handlu,
  2.  Wprowadzenie produktów Sprawiedliwego Handlu do konsumpcji wewnętrznej  (sekretariat szkoły/uczelni ) i do użytku w danej placówce,
  3.  Zorganizowanie w ciągu roku  dwóch imprez promujących Sprawiedliwy Handel  na terenie szkoły/uczelni , np z okazji Światowego Dnia Sprawiedliwego Handlu , odbywającego się w drugą sobotę maja, czy Tygodnia Edukacji Globalnej przypadającego w trzecim tygodniu listopada.

 Co jeszcze można zrobić ?

  1.  Organizować działania promujące Sprawiedliwy Handel,
  2.  Organizować spotkania informacyjne dla rady pedagogicznej,pracowników,uczniów, rodziców na temat Sprawiedliwego Handlu,
  3.  Zachęcać właścicieli sklepików szkolnych do wprowadzaniu produktów SH do swojej oferty ,
  4.  Wprowadzać do użytku w szkole piłki ze Sprawiedliwego Handlu czy mundurki z bawełny z certyfikatem Fairtrade,
  5.  Zachęcać  uczniów  i studentów  do pisania prac kontrolnych ,semestralnych  czy dyplomowych uwzględniających problematykę Sprawiedliwego Handlu,
  6.  Zachęcać nauczycieli do wprowadzania problematyki SH na zajęciach np:geografii,wiedzy o społeczeństwie ,wychowania obywatelskiego,przedsiębiorczości lub ochronie środowiska.

 

Kalendarz FB