Szkoła / Uczelnia Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu

Edukacja ważnym elementem zmian otaczającego nas świata:
 
"Na naszym akademickim poziomie również staram się działać na tyle, na ile jest to obecnie możliwe. M.in. powstaje właśnie Studenckie Koło Naukowe zrównoważonego biznesu "TRADE FAIR" oraz tworzymy specjalność dotyczącą zrównoważonej gospodarki światowej. Może zainteresuje to młodzież z Jeleniej Góry, która miała okazję dzięki Państwa działaniom, dowiedzieć się jak ważna i aktualna (oraz przyszłościowa) jest to tematyka".

dr Magdalena Śliwińska
Adiunkt, Katedra Europeistyki
Instytut Gospodarki Międzynarodowej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 

  1. Podjecie przez rade pedagogiczną lub radę wydziału oraz samorząd szkolny  lub studencki uchwały  o poparciu dla idei Sprawiedliwego Handlu,
  2. Wprowadzenie produktów Sprawiedliwego Handlu do konsumpcji wewnętrznej(sekretariat szkoły/uczelni) i do użytku w danej placówce,
  3. Zorganizowanie w ciągu roku dwóch imprez promujących Sprawiedliwy Handel na terenie szkoły/uczelni, np z okazji Światowego Dnia Sprawiedliwego Handlu , odbywającego się w drugą sobotę maja, czy Tygodnia Edukacji Globalnej przypadającego w trzecim tygodniu listopada.

Co jeszcze można zrobić ?

  1. Organizować działania promujące Sprawiedliwy Handel,
  2. Organizować spotkania informacyjne dla rady pedagogicznej,pracowników,uczniów, rodziców na temat Sprawiedliwego Handlu,
  3. Zachęcać właścicieli sklepików szkolnych do wprowadzaniu produktów SH do swojej oferty,
  4. Wprowadzać do użytku w szkole piłki ze Sprawiedliwego Handlu czy mundurki z bawełny z certyfikatem Fairtrade,
  5. Zachęcać uczniów i studentóW do pisania prac kontrolnych ,semestralnych czy dyplomowych uwzględniających problematykę Sprawiedliwego Handlu,
  6. Zachęcać nauczycieli do wprowadzania problematyki SH na zajęciach np: geografii, wiedzy o społeczeństwie, wychowania obywatelskiego,przedsiębiorczości lub ochronie środowiska.

 

W ramach tegorocznych obchodów Światowego Dnia Sprawiedliwego Handlu, przypadającego w tym roku 9 maja 2020 r. ,Grupa Koordynująca  Kampanię 'Miasto Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu"przygotowała  zakładki do książek pt  'Cztery Pory Roku ze Sprawiedliwym Handlem".

Zakładki wraz z pismem przewodnim promującym kampanię Sprawiedliwego Handlu,zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnej konsumpcji, podpisanym przez Prezydenta Miasta i  Panią Poseł - trafiły do w s z y s t k i c h jeleniogórskich placówek szkolnych. Dziękujemy Panu Pawłowi Domagale i Panu Andrzejowi Marchowskiemu  za pomoc i wsparcie tego działania. 

"Na naszych oczach rozwiewa się jak dym paradygmat cywilizacyjny, który nas kształtował przez ostatnie dwieście lat: że jesteśmy panami stworzenia, możemy wszystko i świat należy do nas."

Olga Tokarczuk

tu zdjęcia: ZST"Mechanik"Jelenia Góra 

 

 

Kalendarz FB