Internetowy System Obsługi Studenta

Harmonogram zajęć studiów podyplomowych

Powrót     A(04/05)     A(05/06)     A(06/07)     A(07/08)     A(08/09)     A(09/10)     A(10/11)     A(11/12)     A(12/13)     A(13/14)     A(14/15)     A(15/16)     A(16/17) A(17/18) A(18/19) A(19/20) A(20/21)


Dziennik Praktyk Wytyczne do wypełniania dziennika praktyk Porozumienie Program Praktyki Zaświadczenie praktyki przedmiotowe Praca Dyplomowa

 

kierunek studiów:  
Prowadzący:  
Od daty:  
Do daty:  

Kryterium - kierunek: *SPEKTRUM AUTYZMU,ZESP. ASPERGERA ORAZ INNE CAŁOŚCIOWE ZAB.-II

Data Prowadzący Przedmiot Lokalizacja Godziny
2020-09-12 mgr Burek Łukasz Spotkanie organizacyjne-szkolenie do platformy Internet 10,00
2020-11-08 mgr Gołda-Wozowczyk Paulina Podstawowe problemy pedagogiki specjalnej Inte 8,45-16,15
2020-11-21 mgr Bajer Artur Uczeń z zespołem Aspergera na wszystkich etapach edukacyjnych INTERNET 8,45-12,30
2020-11-21 mgr Gołda-Wozowczyk Paulina Podstawowe problemy pedagogiki specjalnej INTERNET 13,15-17,00
2020-11-22 mgr Gołda-Wozowczyk Paulina Podstawowe problemy pedagogiki specjalnej INTERNET 8,45-12,30
2020-11-22 mgr Bajer Artur Uczeń z zespołem Aspergera na wszystkich etapach edukacyjnych INTERNET 13,15-17,00
2020-12-05 mgr Bajer Artur Uczeń z zespołem Aspergera na wszystkich etapach edukacyjnych ZAL Internet 8,45-17,00
2020-12-06 mgr Gruner Urszula Podstawowe regulacja prawne dotyczące osób z niepełnosprawnością intelektualna Internet 8,45-12,45
2020-12-06 mgr Wiesztort Renata seminarium Internet 13,15-15,15
2021-01-09 mgr Bajer Artur Metodyka wychowania i kształcenia przedszkol. dzieci z autyzmem Inter 8,45-17,00
2021-01-10 mgr Gołda-Wozowczyk Paulina Podstawowe problemy pedagogiki specjalnej Internet 8,45-17,00
2021-01-23 mgr Brzozowska Zuzanna Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem 8,45-17,00
2021-01-24 mgr Bajer Artur Metodyka wychowania i kształcenia przedszkol. dzieci z autyzmem ZAL 8,45-17,00
2021-02-13 mgr Barciś Wioletta Znaczenie stymulacji rozwoju i integracji sensorycznej u osób z autyzmem 8,45-17,00
2021-02-14 mgr Gołda-Wozowczyk Paulina Podstawowe problemy pedagogiki specjalnej ZAL 8,45-12,30
2021-02-14 mgr Kokosza Barbara Planowanie i realizacja rozwoju zawodowego osób dorosłych z autyzmem 13,15-17,00
2021-03-06 mgr Barciś Wioletta Znaczenie stymulacji rozwoju i integracji sensorycznej u osób z autyzmem ZAL 8,45-17,00
2021-03-13 mgr Jasiecka-Kowalska Anna Wybrane zagadnienia z neuroanatomii i neurofizjologii rozwojowej w integracji se 8,45-12,30
2021-03-13 mgr Kokosza Barbara Planowanie i realizacja rozwoju zawodowego osób dorosłych z autyzmem ZAL 13,15-17,00
2021-03-14 mgr Jasiecka-Kowalska Anna Wybrane zagadnienia z neuroanatomii i neurofizjologii rozwojowej w integracji se 8,45-12,30
2021-03-14 mgr Kokosza Barbara Problemy dojrzewania i dorosłości osób ze spektrum autyzmu 13,15-17,15
2021-04-17 mgr Jasiecka-Kowalska Anna Wybrane zagadnienia z neuroanatomii i neurofizjologii rozwojowej w integracji se 8,45-12,30
2021-04-17 mgr Kokosza Barbara Problemy dojrzewania i dorosłości osób ze spektrum autyzmu 13,15-17,00
2021-04-18 mgr Kokosza Barbara Problemy dojrzewania i dorosłości osób ze spektrum autyzmu 8,45-12,30
2021-04-18 mgr Gołda-Wozowczyk Paulina Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia o zaburzonym rozwoju * 13,15-17,00
2021-05-15 mgr Brzozowska Zuzanna Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem 8,45-12,45
2021-05-15 mgr Gruner Urszula Podstawowe regulacja prawne dotyczące osób z niepełnosprawnością intelektualna 13,15-17,00
2021-05-16 mgr Krupiej Magdalena Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii 8,45-17,00
2021-06-05 mgr Jasiecka-Kowalska Anna Wybrane zagadnienia z neuroanatomii i neurofizjologii rozwojowej w integracji se 8,45-12,30
2021-06-05 mgr Gołda-Wozowczyk Paulina Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia o zaburzonym rozwoju * 13,15-17,00
2021-06-06 mgr Gołda-Wozowczyk Paulina Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia o zaburzonym rozwoju * 8,45-12,30
2021-06-06 mgr Kokosza Barbara Problemy dojrzewania i dorosłości osób ze spektrum autyzmu ZAL 13,15-17,15
2021-09-11 mgr Jasiecka-Kowalska Anna Wybrane zagadnienia z neuroanatomii i neurofizjologii rozwojowej w integracji se 8,45-12,30
2021-09-11 mgr Nowakowska Iwona Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej i terapeutycznej 13,15-17,00
2021-09-12 mgr Jasiecka-Kowalska Anna Charakterystyka całościowego zaburzenia rozwojowego ze spektrum autyzmu 8,45-12,30
2021-09-12 mgr Nowakowska Iwona Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej i terapeutycznej 13,15-17,00
2021-09-25 mgr Krupiej Magdalena Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii 8,45-17,00
2021-09-26 mgr Gołda-Wozowczyk Paulina Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia o zaburzonym rozwoju zal 8,45-12,30
2021-09-26 mgr Wiesztort Renata Metodyka naucz. i wych. ucz. z autyzmem oraz innymi całościo.zaburz. w rozw. edu 13,15-17,00
2021-09-26 mgr Wiesztort Renata seminarium 17,15-18,30
2021-10-09 mgr Jasiecka-Kowalska Anna Charakterystyka całościowego zaburzenia rozwojowego ze spektrum autyzmu 8,45-12,30
2021-10-09 mgr Nowakowska Iwona Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej i terapeutycznej 13,15-17,00
2021-10-10 mgr Nowakowska Iwona Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej i terapeutycznej ZAL 8,45-12,30
2021-10-10 mgr Jasiecka-Kowalska Anna Charakterystyka całościowego zaburzenia rozwojowego ze spektrum autyzmu 13,15-17,00
2021-10-23 mgr Woźniak Aleksandra Kształtowanie mowy i języka u dzieci i ucz. z autyzmem, zesp.Aspergera oraz inny 8,45-17,00
2021-10-24 mgr Jasiecka-Kowalska Anna Wybrane zagadnienia z neuroanatomii i neurofizjologii rozwojowej w integracji se 8,45-12,30
2021-10-24 mgr Wiesztort Renata Metodyka naucz. i wych. ucz. z autyzmem oraz innymi całościo.zaburz. w rozw. edu 13,15-17,15
2021-11-06 mgr Woźniak Aleksandra Kształtowanie mowy i języka u dzieci i ucz. z autyzmem, zesp.Aspergera oraz inny 8,45-12,30
2021-11-06 mgr Wiesztort Renata seminarium 13,15-17,15
2021-11-07 mgr Woźniak Aleksandra Kształtowanie mowy i języka u dzieci i ucz. z autyzmem, zesp.Aspergera oraz inny 8,45-12,30
2021-11-07 mgr Wiesztort Renata Metodyka naucz. i wych. ucz. z autyzmem oraz innymi całościo.zaburz. w rozw. edu 13,15-17,00
2021-11-20 mgr Jasiecka-Kowalska Anna Charakterystyka całościowego zaburzenia rozwojowego ze spektrum autyzmu ZAL 8,45-12,30
2021-11-20 mgr Wiesztort Renata Metodyka naucz. i wych. ucz. z autyzmem oraz innymi całościo.zaburz. w rozw. edu 13,15-17,00
2021-11-21 mgr Witkowski Marcel Rodzina w terapii i edukacji dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 8,45-17,00
2021-12-05 mgr Witkowski Marcel Rodzina w terapii i edukacji dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ZAL 8,45-17,00
2022-01-08 mgr Wiesztort Renata Specyficzne probl. w uczeniu się dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi 8,45-12,30
2022-01-08 mgr Kaleta Anna Metody terapii w pracy z osobami ze spektrum autyzmu i zaburzeniami pokrewnymi 13,15-17,00
2022-01-09 mgr Kaleta Anna Metody terapii w pracy z osobami ze spektrum autyzmu i zaburzeniami pokrewnymi 8,45-12,430
2022-01-09 mgr Wiesztort Renata Specyficzne probl. w uczeniu się dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi 13,15-17,00