Aktualności

Ogłoszenie Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w mieście Jelenia Góra w 2014 roku.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta na realizację zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Mieście Jelenia Góra w 2014 roku.

Otwarcie Wirtualnego Muzeum Fresków Barokowych

Wirtualne Muzeum Barokowych Fresków na Dolnym Śląsku rozpoczęło w piątek (22 XI) swoją działalność. Jest to pierwsza na świecie placówka prezentująca barokowe dekoracje freskowe za pomocą technik multimedialnych.

Strategia rozwoju miasta na lata 2014-2025

Miasto Jelenia Góra przystąpiło do prac nad nową Strategią rozwoju Miasta na lata 2014 - 2025. Strategię opracowuje firma z Warszawy ResPublic Sp. z o.o. Dokument ten, przez wiele lat, będzie służył mieszkańcom, dlatego niezbędny jest udział w tych pracach przedstawicieli społeczności lokalnej reprezentujących różne środowiska i grupy interesów.

Aplikacja e-dowody osobiste

Na stronie internetowej Miasta od 18 listopada 2013 roku udostępniona jest aplikacja pozwalająca na sprawdzenie, w jakiej fazie realizacji znajduje się dowód osobisty konkretnej osoby. Z pewnością jest to ułatwienie dla mieszkańców, którzy do tej pory mogli taką informację uzyskać wyłącznie przez telefon i to tylko w godzinach pracy Urzędu.

Projekt budżetu 2014

Według projektu budżetu Miasta na rok 2014 będziemy mieli do wydania prawie 320 mln złotych. Ponad 1/3 tej kwoty pochłonie oświata (109,5 mln zł), drugą co do wielkości kwotę – pomoc społeczna (prawie 45 mln), a trzecią – transport i łączność - 40,3 mln złotych.

Basen kąpielowy przy SP10?

Czy Szkoła Podstawowa nr 10 zyska (jako druga placówka oświatowa w mieście) basen kąpielowy? – Takie są zamierzenia – potwierdza Marcin Zawiła, Prezydent Jeleniej Góry – ale do ich realizacji jest długa droga.

Konsultacje społeczne - RPO 2014-2020

Wspólnie z Zarządem Województwa Dolnośląskiego serdecznie zapraszam na spotkanie konsultacyjne dot. Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Karkonosze Open wysoko w rankingach

Sezon taneczny właściwie się rozpoczyna, ale równolegle sumowane są efekty turniejów tanecznych w Polsce, jakie odbywały się w roku 2013. Z ocen wynika, że chociaż w rankingach turniej rozgrywany w stolicy uzyskał nieco więcej tzw. punktów przeliczeniowych (wg skomplikowanej skali Polskiego Towarzystwa Tanecznego), bo 1,9, to jeleniogórski „Karkonosze OPEN” był zdecydowanie większy i skupił więcej par, a w rankingu odbiega niewiele – 1,7 pkt.

Termy Cieplickie - prace budowlane na finiszu

Dobiegają końca roboty przy budowie „Term Cieplickich”. Odstąpienie od umowy z poprzednim wykonawcą, która była zawarta u schyłku poprzedniej kadencji sprawiło, że nie ma już żadnych opóźnień w harmonogramach, choć – co budzi zdziwienie u niektórych obserwatorów – w zasadzie pozostał ten sam zespół firm-podwykonawców.

Weryfikacja deklaracji śmieciowych

Trwają prace nad szacowaniem wszystkich kosztów obsługi programu zagospodarowania odpadów komunalnych, co ma na celu z jednej strony przyjęcie optymalnego procesu pracy, a z drugiej – poszukiwanie przesłanek do ew. skorygowania wysokości opłat.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - aktualizacja

Szanowni Państwo, w związku ze zmianą harmonogramu odbioru odpadów komunalnych od listopada 2013, zamieszczamy aktualny harmonogram, który dostępny jest w poniższych linkach:

Strony

 

Kalendarz FB