Strategie, programy, plany

 

 

 

Plan adaptacji do zmian klimatu Aglomeracji Jeleniogórskiej, miasta Jeleniej Góry oraz powiatów i gmin Aglomeracji Jeleniogórskiej

 


  

Strategia ZITAJ na lata 2021-2029

  


  

Plan adaptacji do zmian klimatu Aglomeracji Jeleniogórskiej, miasta Jeleniej Góry oraz powiatów i gmin Aglomeracji Jeleniogórskiej

 


  

Raport o stanie gminy    

 


 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Jelenia Góra                      

 


  

Program usuwania azbestu

 


 

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Jelenia Góra na lata 2021 - 2024 z uwzględnieniem perspektywy do 2028 r. 

  


  

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Jelenia Góra na lata 2017 – 2020 z uwzględnieniem perspektywy do 2024 r 

 


  

Analiza zasadności i możliwości utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i / lub parku technologicznego

 


 

Plan Gospodarki Odpadami na lata 2008-2012

 

Strategia Rozwoju Miasta Jelenia Góra

 

Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego

Uchwała nr 640/L/2006 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 24 października 2006 r. w sprawie uchwalenia Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego

 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jeleniej Góry na lata 2015-2023 - wersja archiwalnaGminny Program Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra

 

Strategia Promocji Miasta Jelenia Góra

 

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego

Aby zapoznać się z treścią strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego musisz przejść do strony Województwa Dolnośląskiego

 

Program ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego

 

Analiza terenów inwestycyjnych pod planowaną budowę Hali Widowiskowo - Sportowej na obszarze Miasta Jelenia Góra

Operat uzdrowiskowy dla Uzdrowiska Cieplice

Koncepcja Regulacji Estetyki Miasta Jelenia Góra - KREM Jeleniogórski

 

Koncepcja Regulacji Estetyki Miasta Jelenia Góra - KREM Jeleniogórski

KonKoncepcja Regulacji Estetyki Miasta Jelenia Góra - KREM Jeleniogórskicepcja Regulacji Estetyki Miasta Jelenia Góra - KREM Jeleniogórski

 

Kalendarz FB