Komunikaty o jakości powietrza

 

 

 


Stacja pomiarowa i jej parametry

nazwa stacji Jelenia Góra - Ogińskiego krótka nazwa stacji DOL034
krajowy kod stacji DsJelGorOgin międzynarodowy kod stacji PL0585A
strefa strefa dolnośląska klasyfikacja stacji tła
adres Jelenia Góra, 58-506, Ogińskiego 6 metoda pomiaru automatyczny
właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu

 

Wrocław, 51-117, Paprotna 14

 

71 372 13 06
wios@wroclaw.pios.gov.pl

cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi
DŁUGOŚĆ GEOGRAFICZNA E 15.765659    
SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA N 50.913470 TYP OBSZARU miejski
WYSOKOŚĆ M N.P.M. 345


UWAGA: Stacja pomiarowa należy do Wojewódzkiego Inspektoriatu Ochrony Środowiska - Urząd Miasta Jelenia Góra nie ponosi odpowiedzialności za błędy pomiarowe wynikające z ew. awari urządzenia pomiarowego.


MAPA MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA (link)

Prognozy Jakości Powietrza (WIOŚ)


Parametry mierzone na stacji metodą automatyczną

Automatyczny monitoring powietrza polega na wykorzystaniu szeregu analizatorów gazowych, selektywnych na dany rodzaj zanieczyszczeń. Do urządzeń doprowadzane jest powietrze atmosferyczne, które następnie analizowane jest różnymi metodami analitycznymi pod kątem obecności i stężenia odpowiednich zanieczyszczeń. Pomiar próbek gazowych wykonywany jest w sposób ciągły, a dzięki bezpośredniej analizie ich w urządzeniach, możliwe jest na bieżąco uzyskiwanie wyników pomiarowych.

pomiary mierzone metodą automatyczną
PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5 BZN - Benzen CO - Tlenek węgla NO - Tlenek azotu
NO2 - Dwutlenek azotu NOX - Tlenki azotu O3 - Ozon PM10 - Pył zawieszony PM10
SO2 - Dwutlenek siarki

 

 

 

Kalendarz FB