Nowe możliwości na wymianę kotłów stałopalnych tzw. kopciuchów

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (WFOŚiGW Wrocław) ogłosił w dniu 11.10.2021 r. nabór wniosków o dofinansowanie
w ramach nowego programu „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych – pilotaż na terenie województwa dolnośląskiego”.


Nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły do dnia 31 sierpnia 2022 r. lub do wyczerpania budżetu programu.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych od 3 do 20 lokali mieszkalnych - pilotaż na terenie województwa dolnośląskiego.


Beneficjentami programu są:

osoby fizyczne będąca właścicielem/współwłaścicielem lokalu mieszkalnego, z wyodrębnioną księgą wieczystą, wydzielonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym mieszczącym od 3 do 20 lokali mieszkalnych

wspólnota mieszkaniowa w budynku mieszkalnym wielorodzinnym obejmującym od 3 do 20 lokali mieszkalnych.

Program obejmuje swoim zakresem likwidację kotłów starej generacji oraz zakup i montaż nowych, przyjaznych środowisku, źródeł ciepła tj.:

Pompa ciepła;

Kocioł gazowy kondensacyjny;

Kocioł na lekki olej opałowy;

Ogrzewanie elektryczne;

Kocioł na pellet drzewny.

Maksymalny poziom dofinansowania do 70% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Szczegóły na stronie :

https://wfosigw.wroclaw.pl/zloz-wniosek/budynki-wielorodzinne-pilotaz/w_...

lub

https://www.czystepowietrze.gov.pl/woj-dolnoslaskie-2021/

Informacje o programie udziela Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Oddział w Jeleniej Górze

Plac Ratuszowy 31/32 Jelenia Góra

Tel. (75) 75 32 829

e-mail: jeleniag@fos.wroc.pl

 

Kalendarz FB