Ochrona Środowiska - Aktualności

Efektywność energetyczna budynków

Szanowni Państwo,

z uwagi na obecne wydarzenia na arenie międzynarodowej i ich długofalowe skutki gospodarcze, a także realizację postanowień nowego pakietu klimatycznego, ważne jest wzmocnienie wszystkich działań, które dotyczą poprawy efektywności energetycznej zasobów budowlanych w całym kraju.

Wzrost efektywności energetycznej zasobów budowlanych, wpisujący się w realizację polskiej polityki klimatyczno-energetycznej jest odpowiedzialnością na każdym poziomie społecznym i administracyjnym.

W związku z powyższym informuję, że na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii pod linkiem https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/efektywnosci-energetycznej-bud... można znaleźć szereg informacji dotyczących:

  1. Obowiązujących przepisów i procedur w obszarze charakterystyki energetycznej budynków.
  2. Podstawowej wiedzy technicznej w tym obszarze, umożliwiające podjęcie decyzji o działaniach, które w sposób możliwie jak najbardziej efektywny (optymalnym zarówno pod względem technicznym, jak i kosztów) przyniosą oczekiwane rezultaty.
  3. Dostępnych programów finansowych, wspierających poprawę charakterystyki energetycznej budynków, wraz z warunkami ich wykorzystania.


W zakładce tej znajdą Państwo informacje o obowiązujących przepisach, podstawowej wiedzy technicznej jak również odniesienia do najważniejszych inicjatyw wspierających obywateli w działaniu na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków. Informacje te będą regularnie aktualizowane o projekty i programy wsparcia uruchamiane m.in. w ramach nowej perspektywy finansowej UE.


Nadal przyjmujemy i wprowadzamy deklaracje do CEEB!

Szanowni Państwo,

30 czerwca 2022 r., minął  ustawowy termin, do którego właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych składają deklaracje do CEEB. Nie zmienia to jednak sposobu pracy w urzędach. 

 

Obowiązek złożenia deklaracji do CEEB wynika z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków i nie jest to obowiązek jednorazowy. 

Zgodnie z przepisami, obowiązek ten nadal z nami pozostaje:

 

  • dla nowych źródeł ciepła – 14 dni od uruchomienia,
  • dla źródeł ciepła wymienianych na nowe - 14 dni od uruchomienia,
  • dla wszystkich zapominalskich – natychmiastowe złożenie deklaracji.

 

To oznacza, że nadal przyjmujemy i wprowadzamy deklaracje do CEEB!

 

Aplikacja CEEB.gov.pl również działa tak, jak dotychczas.

Podpisaną wersję papierową należy złożyć w : 

 Urzędzie Miasta Jelenia Góra  

ul. Okrzei 10 pokój 213

lub przesłać pocztą  na adres: 

Urząd  Miasta Jelenia Góra 

Plac Ratuszowy 58

58-500  Jelenia Góra 

 

Ponadto przypominamy, że pracownicy gmin na wprowadzenie do CEEB już otrzymanych deklaracji papierowych, mają 6 miesięcy od dnia ich złożenia.

 

To oznacza, że proces wprowadzania deklaracji do systemu w gminach nadal trwa.

 

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to  jeden z  elementów tzw. Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE), który powstaje w  Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego. Jej celem jest poprawa jakości powietrza walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: "kopciuchów". Aby uzyskać wszystkie wymagane informacje na temat CEEB, należy, po wejściu na stronę GUNB.gov.pl wybrać przycisk CEEB. lub teraz kliknąć a ten link: info-CEEB.

 

UWAGA:

Jednocześnie informujemy, że Urząd Miasta Jelenia Góra nie wydaje, żadnych zaświadczeń o wpisie do CEEB,  ( potrzebnych do zakupu węgla ) gdyż na dzień dzisiejszy nie ma  żadnych wytycznych  i nie  ma się do czego odnieść, należy poczekać na zapisy ustawy !!!!

Nowe możliwości na wymianę kotłów stałopalnych tzw. kopciuchów

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (WFOŚiGW Wrocław) ogłosił w dniu 11.10.2021 r. nabór wniosków o dofinansowanie

Wojewódzki Program Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zachęcamy wszystkich mieszkańców Dolnego Śląska do włączania się w

Wyszukiwarka ekodotacji

Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu (KOZK), działający przy Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym, uruchomił Wyszukiwarkę Ekodotacji

Program „Czyste Powietrze” spotkanie informacyjne

Zapraszamy mieszkańców miasta Jelenia Góra, właścicieli domków jednorodzinnych na spotkanie informacyjne, które odbędzie się dnia 25.06.2021 r. o godzinie 12:00 w Sali Rajców w Jeleniogórskim Ratuszu.

Przyjdź na spotkanie informacyjne, na którym dowiesz się:

Optymalizacja procesów dotacyjnych szansą na efektywne wydawanie środków publicznych

Oszczędne zarządzanie środkami publicznymi przy zapewnieniu wysokich efektów realizacji przedsięwzięć jest marzeniem niejednego samorządu. Czy to na pewno tylko marzenie? Można wydawać mniej, a otrzymać więcej?

Informacja dla mieszkańców Miasta Jelenia Góra, którzy złożyli wnioski o dotację na zmianę ogrzewania w roku 2020

Prezydent Miasta Jeleniej Góry Pan Jerzy Łużniak w dniu 7 czerwca 2021 r. podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (WFOŚiGW) umowę (nr 0839/P/OA/JG/2021 z dnia 28.05.2021 r.)  pożyczki w kwocie 570 000,00 zł na realizację zadania pn: „Ograniczanie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra - Edycja III zadanie 1”. 
 
W związku z powyższym pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska  i Straży Miejskiej w Jeleniej Górze w miesiącu  czerwcu i lipcu 2021 r.  będą  komisyjnie dokonywać odbioru wykonanego zadania w lokalach mieszkalnych i nieruchomościach o charakterze mieszkalnym. Planowane wizje w lokalach uwzględnionych we wniosku, będą poprzedzone  potwierdzeniem terminu telefonicznie. 
Po dokonaniu odbioru końcowego zadania, zostaną zawarte umowy cywilno - prawne w formie pisemnej. 
 
Pożyczka zostanie uruchomiona przez WFOŚiGW we Wrocławiu  na warunkach przewidzianych umową pożyczki w dniu 30.08.2021 r. Po otrzymaniu środków z WFOŚiGW, Miasto Jelenia Góra przekaże mieszkańcom dotacje celowe w wysokościach zgodnych z zawartymi umowami cywilno-prawnymi. 
 
 
 
 

Jelenia Góra nie marnuje - Zero waste

Marnowanie jedzenia jest szkodliwe społecznie, ekonomicznie i ekologicznie.

Subscribe to RSS - Ochrona Środowiska - Aktualności

 

Kalendarz FB