Ochrona Środowiska - Aktualności

Zakończenie wnioskowania o dofinansowanie na wymianę systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych

 

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Jelenia Góra tylko do dnia 30 października 2020 r. będzie przyjmował wnioski dotyczące zmiany systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych. Z uwagi na planowanie złożenia kolejnego wniosku w listopadzie br. do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach Programu Priorytetowego pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”, z którego Miasto Jelenia Góra pozyskuje środki na dofinansowanie likwacji kotłów stałopalnych na zasadach określonych w uchwale nr171.XV.2019 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Jelenia Góra na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania dla zadań na realizację których poniesiono wydatki od dnia 01.01.2019 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2020 r. poz. 12) zmienionejuchwałą nr 179.XVII.2020 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 26 lutego 2020 r.(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2020 r. poz. 1865), Wydział Ochrony Środowiska będzie przyjmował wnioski tylko do dnia 30 października.

Wszystkie wnioski złożone w okresie od 1 marca 2020 r. do 30 października 2020 r. objęte będą przedmiotowym wnioskiem.

Uwaga: dzień 30 października 2020 r. jest ostatnim dniem na złożenie wniosku na otrzymanie dotacji za wykonaną zmianę ogrzewania w roku 2020 r. Od 1 stycznia 2021 r. będą obowiązywały nowe zasady otrzymania dotacji. Wydatki będzie można ponieść dopiero po zawartej umowie dotacyjnej z Miastem Jelenia Góra.

 

 

 

Smog – palący problem. Webinarium już w czwartek

W ramach realizacji projektu: „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację źródeł ciepła na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej” odbędzie się bezpłatny webinar pod hasłem: „SMOG palący problem”.

150 tys. zł premii dla młodego rolnika

Od środy 3 czerwca do 1 sierpnia 2020 r. młodzi rolnicy będą mogli składać w ARiMR wnioski o przyznanie premii na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania

Raport sytuacyjny dotyczący ASF i HPAI

Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministra Rolnictwa i Rozwodu Wsi przekazuje raport sytuacyjny

Informacje DIR w sprawie wyników przeprowadzonych interwencji

Dolnośląska Izba Rolnicza we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości wyniki interwencji

KOWR ogłasza nabór na członków Rady Społecznej

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza do wzięcia udziału w naborze na członków Rady Społecznej

Dotacje na inwestycję w nawadnianie gospodarstwa rolnego

Rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy mogą ubiegać się o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego

Subscribe to RSS - Ochrona Środowiska - Aktualności

 

Kalendarz FB