Informacja dla mieszkańców Miasta Jelenia Góra, którzy złożyli wnioski o dotację na zmianę ogrzewania w roku 2020

Prezydent Miasta Jeleniej Góry Pan Jerzy Łużniak w dniu 7 czerwca 2021 r. podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (WFOŚiGW) umowę (nr 0839/P/OA/JG/2021 z dnia 28.05.2021 r.)  pożyczki w kwocie 570 000,00 zł na realizację zadania pn: „Ograniczanie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra - Edycja III zadanie 1”. 
 
W związku z powyższym pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska  i Straży Miejskiej w Jeleniej Górze w miesiącu  czerwcu i lipcu 2021 r.  będą  komisyjnie dokonywać odbioru wykonanego zadania w lokalach mieszkalnych i nieruchomościach o charakterze mieszkalnym. Planowane wizje w lokalach uwzględnionych we wniosku, będą poprzedzone  potwierdzeniem terminu telefonicznie. 
Po dokonaniu odbioru końcowego zadania, zostaną zawarte umowy cywilno - prawne w formie pisemnej. 
 
Pożyczka zostanie uruchomiona przez WFOŚiGW we Wrocławiu  na warunkach przewidzianych umową pożyczki w dniu 30.08.2021 r. Po otrzymaniu środków z WFOŚiGW, Miasto Jelenia Góra przekaże mieszkańcom dotacje celowe w wysokościach zgodnych z zawartymi umowami cywilno-prawnymi. 
 
 
 
 

 

Kalendarz FB