Międzynarodowe manewry w Jeleniej Górze

W dniach 16-18 czerwca 2021 r. odbyły się pierwsze w tym roku, ale piąte już „projektowe“ Międzynarodowe Manewry Ratownicze. Kryptonim tej edycji to „COVID“

 W pierwszym dniu manewrów (środa 16.06.2021r. ) w godzinach 19.00-21.00 odbyła się dwugodzinna sesja wykładowa, na której omówione zostały zagadnienia z zakresu ratownictwa medycznego związanego z pandemią Covid-19.

Pozostałe działania w czasie manewrów miały formę warsztatów. Zespoły ratownicze złożone z 3 do 5 ratowników udzielały kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym w różnych miejscach na terenie Miasta Jelenia Góra oraz Powiatu Karkonoskiego. Poszkodowanymi byli odpowiednio ucharakteryzowani uczniowie Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze ul. Leśna 5.

Działania ratownicze wykonywane były „pod okiem” doświadczonych instruktorów (najczęściej ratowników medycznych z bogatym doświadczeniem zdobytym podczas pracy w jeleniogórskim Pogotowiu Ratunkowym). Instruktorzy w trakcie warsztatów korygowali nieprawidłowe czynności, demonstrowali różne sposoby na wykonanie danego zadania, omawiali zastosowanie różnych technik ratowniczych w konkretnym przypadku, pokazując jak dobrać, przygotować i używać sprzęt ratowniczy. Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy wykonywane było z użyciem jakim dysponuje na co dzień zastęp ratowniczy (w przypadku strażaków PSP i OSP jest to torba medyczna PSP R1, zestawy do unieruchamiania, nosze typu deska, defibrylator).

W czwartek 17.06.2021r. odbyły się zajęcia praktyczne. Między innymi dotyczyły one takich zadań jak: pomoc osobie, u której doszło do nagłego zatrzymania krążenia (NZK), udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wyniku wypadku samochodowego. Czynności ratownicze prowadzone były z wykorzystaniem defibrylatorów treningowych AED oraz fantomów do resuscytacji, ratowniczych narzędzi hydraulicznych umożliwiających wykonanie dostępu do osoby poszkodowanej znajdującej się w zniszczonym pojeździe.

W piątek 18.06.2021r., w trzecim, ostatnim dniu, odbyły się również zadania w plenerze oraz omówienie i podsumowanie tej edycjii manewrów. Kolejna zaplanowana jest na wrzesień 2021 r.

Idea manewrów oparta jest na praktycznym doskonaleniu umiejętności. Nie są one formą konkursu ale wspólnych ćwiczeń o wielopłaszczyznowym znaczeniu dla bezpieczeństwa przygranicznego. Pozwalają na integrację międzynarodową służb co zwiększa poczucie jedności,
a także wypiera jakiekolwiek podziały narodowościowe. Ich cykliczność zaciera bariery językowe, wspiera nawiązywanie przyjaźni ponad granice państw, zbliża i otwiera nowe perspektywy.

Galeria: 

 

Kalendarz FB