Rekrutacja do szkół i przedszkoli

Rekrutacja

 

Nabór elektroniczny do przedszkoli publicznych w Jeleniej Górze na rok szkolny 2023/2024

 

 

 

Zasady naboru do szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024 

 

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022-2023

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych 2022-2023

 

 

 

Podstawa Prawna:
Zarządzenie Nr 0050.775.2021.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli publicznych.
 
Zarządzenie Nr 0050.758.2021.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jelenia Góra, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły na rok szkolny 2021/2022.
 
 

 

 

 

 

Kalendarz FB