Staże i praktyki

Każdy uczeń szkoły średniej lub pomaturalnej, a także student szkoły wyższej ma możliwość odbycia praktyki w Urzędzie Miasta Jelenia Góra.

Zainteresowani praktykami zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

- wypełniony formularz aplikacyjny (wniosek do pobrania),

- skierowanie ze szkoły/uczelni (lub umowę ze szkoły/uczelni),

- program praktyki.

Z uwagi na duże zainteresowanie możliwością odbywania praktyki w tut. Urzędzie Miasta, dokumenty należy składać co najmniej 14 dni przed wskazanym terminem praktyki bezpośrednio na adres:

Wydział Kadr

ul. Sudecka 29, pok. nr 19

58-500 Jelenia Góra

 

W celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień można kontaktować się z Panią Dorotą Duzinkiewicz, bezpośrednio w Wydziale Kadr pok. nr 19, lub telefonicznie pod numerem: 75 75 46 289, lub mailowo: woik_um@jeleniagora.pl.

Przed rozpoczęciem praktyki należy dostarczyć dwa egzemplarze umowy (porozumienia) o organizacji praktyki, podpisanej przez osobę upoważnioną ze strony szkoły/uczelni. Po podpisaniu umowy przez przedstawiciela Urzędu Miasta jeden egzemplarz jest odsyłany do szkoły/uczelni.

 Informacja dla osób
 chcących odbyć staż w Urzędzie Miasta Jelenia Góra

Staże dla osób bezrobotnych organizowane są przez Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze, na podstawie wniosku składanego przez Urząd Miasta, który zawiera szczegółowe informacje o ilości miejsc, wymaganych kwalifikacjach i Wydziałach w których można odbyć staż.

W celu uzyskania dodatkowych informacji można kontaktować się z Panią Dorotą Duzinkiewicz, bezpośrednio w Wydziale Kadr pok. nr 19, lub telefonicznie pod numerem.: 75 75 46 289, lub mailowo: woik_um@jeleniagora.pl

 

Kalendarz FB