Petycje - Miasto Jelenia Góra

 

Petycje zgłoszone w ramach Ustawy z dnia 11 lipca 2014 (Dz.U.2014.1195)

 

PETYCJE

 

Zbiorcza informacja o petycjach,
rozpatrywanych w latach

2014-2022

Zbiorcza informacja o petycjach,
rozpatrywanych w roku

2023

Zbiorcza informacja o petycjach,
rozpatrywanych w roku

2024

 

 

Kalendarz FB