Zielona Jelenia Góra

Miasto Jelenia Góra charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem terenów zieleni, wynikającym głównie ze specyfiki swojego położenia wśród okolicznych gór i wzniesień terenu, jak i również ze sposobu, w jaki miasto rozrastało się przez wieki, pochłaniając kolejne tereny stające się później miejskim parkami lub zieleńcami. Obecnie powierzchnia utrzymywanej zieleni miejskiej Jeleniej Góry obejmuje prawie 100 ha, w tym: 8 parków miejskich oraz liczne zieleńce (skwery), które niekiedy mają również charakter małych parków. Specyficzną grupę terenów zieleni stanowią miejskie place zabaw, których jest obecnie 29.

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA
ul. Okrzei 10
 
tel. 75 75 46 306
 

 

Sprzątanie Borowego Jaru z Miasto Jelenia Góra i TV Polsat

Już w sobotę 18.06.2022!! Posprzątajmy razem Borowy Jar!! Spotkajmy się o godzinie 10:00 na Błoniach Jeleniogórskich!!

Podsumowanie akcji sadzenia drzew mieszkańców

Urząd Miasta Jelenia Góra  Wydział Ochrony Środowiska informuje, iż  rozpoczęta w czerwcu 2020 roku akcja sadzenia „drzew mieszkańców” w Parku Wzgórze Kościuszki

Zapraszamy mieszkańców do udziału w VIII edycji konkursu "Zielona Ławeczka"

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Miasta Jeleniej  Góry do udziału w VIII edycji konkursu "Zielona Ławeczka" 

ZAKAZ WYPALANIA TRAW

Akcja o zakazie wypalania traw to coroczne przypominanie Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych o negatywnym wpływie tego działania na środowisko przyrodnicze, szczególnie te

Zielona Jelenia Góra - aktualności

Parki i zieleńce Jeleniej Góry

Place zabaw w Jeleniej Górze

Lasy komunalne

 

Kalendarz FB