zielona jelenia góra

Dewastacja w Parku na Wzgórzu Kościuszki

Z przykrością informujemy o akcie wandalizmu jaki miał miejsce w Parku Wzgórze Kościuszki na polanie drzew mieszkańców.
17.11.2021 r. złamane zostały 43 sadzonki, posadzone przez mieszkańców.
Zwracamy się z ogromną prośbą o reagowanie na wszelkie niewłaściwe zachowania, które skutkują zniszczeniem drzew lub infrastruktury parkowej i powiadamianie o takich sytuacjach odpowiednie służby porządkowe.
Całodobowy numer alarmowy Straży Miejskiej tel. 986

Dewastacja w Parku na Wzgórzu Kościuszki

Z przykrością informujemy o akcie wandalizmu jaki miał miejsce w Parku Wzgórze Kościuszki na polanie drzew mieszkańców.
17.11.2021 r. złamane zostały 43 sadzonki, posadzone przez mieszkańców.
Zwracamy się z ogromną prośbą o reagowanie na wszelkie niewłaściwe zachowania, które skutkują zniszczeniem drzew lub infrastruktury parkowej i powiadamianie o takich sytuacjach odpowiednie służby porządkowe.
Całodobowy numer alarmowy Straży Miejskiej tel. 986

Prace porządkowe w rejonie Góry Sołtysiej

W styczniu 2020 zostały zlecone porządkowe w rejonie Góry Sołtysiej w Cieplicach.

Zrywka drewna będzie robiona w zakresie:

  1. Usunięcia drzew w ramach cięć rębno-odsłaniających polegających na dopuszczeniu odpowiedniej ilości światła, pozwoli to na pomyślny rozwój odnowień naturalnych – uzyskanie młodego pokolenia w ramach ustawowego dbania o ciągłość i zastępowalność pokoleniową lasu.

  2. Usunięcie drzew zagrażających oraz potencjalnie zagrażających bezpieczeństwu.

  3. Usunięcie drzew dla potrzeb przyszłego dojazdu do wieży widokowej w ramach istniejącej ścieżki.

Prace prowadzone będą zgodnie z „Uproszczonym planem urządzenia lasu dla lasów komunalnych miasta Jelenia Góra”, który obowiązuje na okres od 1 stycznia 2012 roku do31grudnia 2021 roku.

Lasy komunalne

Powierzchnia lasów komunalnych wynosi 426,91 ha.

Lasy te położne są na terenie miasta Jelenia Góra w obrębach geodezyjnych: 23NE, 24, 28NE, 33, 37, 42, Cieplice III, Cieplice VIII, Cieplice X, Cieplice XI, Czarne, Czarne II, Goduszyn, Jagniątków, Jelenia Góra 4, Jelenia Góra 5, Maciejowa I,  Maciejowa II , Sobieszów I , 60 (Strupice).

Największy kompleks leśny o powierzchni 298 ha położony jest w obrębie 28NE w atrakcyjnym pod względem krajobrazowym Parku Krajobrazowym Doliny Bobru z jednym z najpiękniejszych przełomów w okolicy – Borowym Jarze.

Obszar Borowego Jaru to wyjątkowo atrakcyjny teren rekreacyjny, sprzyjający aktywnemu wypoczynkowi w Jeleniej Górze. Rozpościera się w północnej część granic administracyjnych miasta, biegnąc wzdłuż rzeki Bóbr w kierunku Siedlęcina, obejmuje m.in. niezwykle malownicze punkty widokowe, zabytki techniki oraz unikatowe formy krajobrazu. Obszar ten, z uwagi na położenie blisko centrum miasta stanowi idealne miejsce do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej, a także wspinaczkowej. 

Podczas spacerów po Borowym Jarze warto skorzystać z odtworzonej w ostatnich latach Ścieżki Poetów (zwanej kiedyś Ścieżką Miłości), na którą kierują tablice informacyjne zlokalizowane za tzw. Cudownym Źródełkiem. Przy zejściu ze Ścieżki Poetów (w kierunku Perły Zachodu) znajduje się zabezpieczony barierką punkt widokowy "Trafalgar" z panoramą na przełom Bobru oraz Jelenią Górę. Spacerując ścieżką rowerową na Perłę Zachodu można udać się do wypływającego ze ściany skalnej źródła Hipokrene, przy którym stoi tablica informacyjna. Do źródełka prowadzą tablice kierunkowe znajdujące się przy trasie rowerowej. 

Po prawej stronie rzeki nad Borowym Jarem znajduje się Góra Gapy. To okolica mniej uczęszczana, ale równie ciekawa. Na szczycie Gapy znajdują się ciekawe formacje skalne: najbardziej charakterystyczne z nich to Progi oraz Sośnik, na szczycie którego umieszczono pulpit informacyjny z ilustracją i opisem panoramy rozpościerającej się ze szczytu oraz zamontowano  barierki zabezpieczające.

Na terenie Cieplic lasy komunalne zajmują łączną powierzchnię 85 ha. Lasy te stanowią mniejsze enklawy leśne położone między innymi:

    • pomiędzy ul. Wróblewskiego i Krośnieńską (w rejonie cmentarza komunalnego) z punktem widokowym tzw. Morskim Oczkiem, 

    • w rejonie Góry Sołtysiej z punktem widokowym Panorama,

    • w rejonie osadnika Staniszów.

Prace na terenie lasów prowadzone są zgodnie z „Uproszczonym planem urządzenia lasu dla lasów komunalnych miasta Jelenia Góra”, który obowiązuje na okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2021 roku oraz przepisami ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 6, z późn. zm.).

 

Miasto Jelenia Góra wraz z MPGK sp. z o.o. wyznaczyło specjalny obszar leśny na terenie Lasów Komunalnych, gdzie miłośnicy bushcraftu i surwiwalu mogą uprawiać tą formę aktywności bez obaw o naruszenie ustawy o lasach.

Wyznaczona przez Miasto strefa, to obszar przeznaczony dla miłośników bushcraftu i surwiwalu, ale też po prostu ludzi, którzy chcą przenocować w lesie „na dziko”, bez specjalnej infrastruktury.

Obszar programu „Zanocuj w lesie” oznaczony jest na mapie lasów komunalnych znajdującej się na stronie mpgk.jgora.pl/nasze-usługi w zakładce lasy komunalne oraz ograniczony jest charakterystycznymi punktami tj. drogami zgodnie z załączoną mapą. W terenie obszar ten jest oznaczony potrójną linią poziomą na drzewach granicznych i punktach stałych np. kamieniach.

Na ten cel przeznaczyliśmy obszar o powierzchni ok. 5 ha znajdujący się na południowo wschodnim zboczu góry SIODŁO / 454mnpm/ w obrębie ewidencyjnym 28 NE, oddziały leśne 16 a,b,c. Chcąc sprawdzić położenie obszaru objętego program można skorzystać z aplikacji m BDL Android. Obszar położony jest w Kotlinie Jeleniogórskiej na terenie Borowego Jaru w granicach Parku Krajobrazowego Doliny Bobru.

 

W załączeniu Zasady korzystania z obszarów objętych Programem „Zanocuj w lesie” w lasach komunalnych Jeleniej Góry oraz mapa z oznaczeniem terenu objętego programem.

 

Zasady korzystania z obszarów objętych Programem „Zanocuj w lesie” w lasach komunalnych Jeleniej Góry

 

 

Parki i zieleńce Jeleniej Góry

Miasto Jelenia Góra charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem terenów zieleni, wynikającym głównie ze specyfiki swojego położenia wśród okolicznych gór i wzniesień terenu, jak i również ze sposobu, w jaki miasto rozrastało się przez wieki, pochłaniając kolejne tereny stające się później miejskim parkami lub zieleńcami. Obecnie powierzchnia utrzymywanej zieleni miejskiej Jeleniej Góry obejmuje prawie 100 ha i obejmuje: 8 parków miejskich oraz liczne zieleńce (skwery), które niekiedy mają również charakter małych parków. Specyficzną grupę terenów zieleni stanowią miejskie place zabaw, których jest obecnie 29.
 
 
Z racji wielu funkcji i znaczenia, jakie pełnią największe miejskie tereny zielone, czyli parki, przedstawiamy poniżej krótką charakterystykę poszczególnych miejskich parków Jeleniej Góry.
 
1. Park Zdrojowy.
Najbardziej znanym parkiem w obrębie miasta jest Park Zdrojowy w Cieplicach, o powierzchni 17 ha. Historia Parku Zdrojowego sięga XVIII wieku. Został on założony na bazie ogrodu - warzywnika w 1713 r. W 1796 r. powstała główna aleja parkowa istniejąca do dziś dnia, wysadzana lipami oraz klonami. Park Zdrojowy przylega bezpośrednio do pałacu Schaffgotschów, z tego względu teren Parku nabrał charakteru przypałacowego ogrodu w stylu francuskim w 1819 roku. W 1838 r. Park został gruntownie przebudowany wg założeń stylu angielskiego (dokładnie ustalono przebieg ścieżek, założono klomby i zbudowano fontanny). Hrabia Schaffgotsch, jako włodarz uzdrowiska uznał, że Park, choć leży na terenie należącym do niego, ma służyć wszystkim przebywającym w Cieplicach - zarówno kuracjuszom, jak i mieszkańcom. Park został podzielony na część zamkową, przeznaczoną tylko do użytku lokatorów pałacu oraz zdrojową, dostępną dla wszystkich. Na terenie parkowym powstały kolejne budowle: muszla koncertowa, teatr i galeria. W zakątkach ścieżek wybudowano kapliczki, domki, postawiono rzeźby.
W Parku Zdrojowym, od strony zachodniej, znajdziemy stosunkowo młody pomnik. Powstał on w 1967 roku a przedstawia dwa wysokie miecze stylizowane na grunwaldzkie, ozdobione płaskorzeźbami. Jeden miecz przedstawia historię piastowską tych ziem, a drugi sceny z II wojny światowej.
W 2011 roku Miasto zakończyło rewitalizację Parku Zdrojowego. Prace polegały m.in. na odbudowie układu dróg i ścieżek z początku XX wieku. We wnętrzu Parku utworzono rabaty z bylin i posadzono grupy krzewów ozdobnych. Zniszczona, współczesna fontanna z postacią leżącej kobiety, została zastąpiona trzema fontannami, nawiązującymi do historycznego stylu Parku. Ustawiono również nowe elementy małej architektury, takie jak lampy oświetleniowe, ławki i kosze na śmieci. Podstawowym założeniem rewitalizacji obiektu było dążenie do odtworzenia i podkreślenia historycznego charakteru parku.
 
 
2. Park Norweski.
 
W bezpośrednim sąsiedztwie Parku Zdrojowego zlokalizowany jest Park Norweski, o powierzchni ok. 14 ha. Park powstał pod koniec XIX w. Najbardziej charakterystyczny budynek w Parku – zabytkowy obecnie Pawilon Norweski – zbudowany został w roku 1880. Jest to piętrowa budowla drewniana, wzorowana na ludowym budownictwie norweskim.  W Parku Norweskim znajduje się system wodny (2 stawy oraz kanały doprowadzające i odprowadzające wodę do potoku Wrzosówka), o łącznej powierzchni 12 000 m2, fontanna pływająca podświetlana na tzw. dużym stawie, iluminacje świetlne elementów parku, altana drewniana nad stawem, plac zabaw dla dzieci z siłownią dla dorosłych na otwartej przestrzeni oraz scena murowana z dostępem do energii elektrycznej.
Park Norweski objęty był rewitalizacją przeprowadzoną przez Miasto Jelenia Góra w latach 2012-2013. W wyniku przeprowadzonych prac, odnowiono m.in. system wodny i alejki, zamontowano fontannę pływającą na stawie, wykonano oświetlenie parkowe z iluminacjami oraz nowe ławki i kosze na śmieci.
 
 
 
3. Zabytkowy cmentarz przy Kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze.
 
Zabytkowy cmentarz przy Kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego o powierzchni 2,32 ha, położony na skraju śródmieścia miasta, ma charakter średniego parku. Jest to obiekt bardzo lubiany przez mieszkańców i turystów, ponieważ oferuje odpoczynek pod starymi drzewami blisko od centrum i dworca głównego PKP. Dawny cmentarz założono w okresie budowy kościoła w latach 1710 – 1718. Od tego czasu na terenie okalającym świątynię powstawały okazałe kaplice grobowe (mauzolea), budowane przez jeleniogórskich mieszczan, wznoszone też były mniej lub bardziej bogate pomniki nagrobne i nagrobki. Kaplice mają reprezentacyjne, zróżnicowane formy fasad,  ich bogate attyki i szczyty zdobią kamienne figury. Wejścia do kaplic chronią kraty. Na początku XX w., a następnie po 1945 roku, kaplice nagrobne zostały zniszczone. Dzięki przeprowadzonej w latach 2010 - 2013 renowacji,  odzyskały one dawne piękno, stanowiąc tym samym jeden z ciekawszych zespołów nekropolitalnych w tej części Europy oraz piękny przykład śląskiej architektury barokowej. Zespół kaplic jest ciekawie iluminowany po zmroku, co nadaje miejscu nieco magiczny charakter.
 
 
4. Park Wzgórze Kościuszki.
 
Park Wzgórze Kościuszki o łącznej powierzchni 25,45 ha, jest najbardziej rozległy ze wszystkich parków Jeleniej Góry. Park powstał, jak wskazuje nazwa, na dawnym podmiejskim wzgórzu (na którym zlokalizowana była wcześniej szubienica miejska) i do dzisiaj ma głównie leśny charakter. W 2012 roku zakończona została rewitalizacja parku, w wyniku której powstała m.in. ścieżka edukacyjna przez teren Wzgórza. Z jedenastu tablic informacyjnych można dowiedzieć się o historii samego miejsca, o ciekawych roślinach, ptakach, ssakach, płazach czy gadach przebywających w Parku. Ponadto w wyniku rewitalizacji, w Parku pojawiły się nowe ławki, kosze na śmieci i lampy uliczne. W Parku Wzgórze Kościuszki zlokalizowany jest oryginalny zabytkowy obiekt – przekrój geologiczny Sudetów Zachodnich, otwarty w 1902 roku.
 
 
5. Park Żiżki.
 
Park Żiżki o powierzchni 2,39 ha został założony na początku XX wieku jako park miejski. Jego powstanie związane jest z rozbudową miasta wzdłuż obecnej ulicy Wolności, czyli w kierunku południowym. Park charakteryzuje się występowaniem licznego starodrzewu – parkowa zieleń wysoka widoczna jest z daleka, ponad dachami budynków. W okresie powojennym służby miejskie ustawiały w Parku, na cieplejszy okres roku, palmy w donicach.  Obecnie w Parku rosną krzewy oraz znajduje się niewielka różanka.
 
 
6. Park przy Zameczku na Zabobrzu.
 
Park przy Zameczku na Zabobrzu o powierzchni 1,46 ha na Osiedlu Zabobrze to obiekt udostępniony użytkownikom w 2019 roku. Dawne założenie parkowe z pocz. XX wieku zlokalizowane jest wokół willi fabrykanta jeleniogórskiego Maxa Erfurta. Teren parkowy tworzy swoistą, zadrzewioną oazę zieleni niemal w środku rozległego, współczesnego osiedla mieszkaniowego. Oaza ta stanowi siedlisko roślin parkowych (w tym drzew) oraz przyciąga wiele ptaków, które mogą być obserwowane wśród drzew Parku.
 
7. Park Wzgórze Partyzantów.
 
Park Wzgórze Partyzantów o powierzchni 8,32 ha to teren typowo leśny, poprzecinany naturalnymi ścieżkami, idealny na nieco intensywniejsze spacery. Wzgórze Partyzantów jest niezbyt wysokim wzniesieniem (414 m n.p.m.) Wzgórz Łomnickich, w ich północnej części. W Parku występują liczne, oryginalne granitowe formy skalne.
 
 
8. Park Wzgórze Krzywoustego.
 
Park Wzgórze Krzywoustego o powierzchni 5,08 ha ma również charakter lasu. Miejsce związane jest z historycznymi początkami Jeleniej Góry – zlokalizowany tu był gród, który mógł dać początek miastu. Na szczycie Wzgórza znajduje się wybudowana w 1911 roku wieża widokowa (wys. 22 m), z racji charakterystycznego dachu zwana Grzybkiem, z której rozpościera się panorama na miasto Jelenia Góra i okoliczne góry. Po 1945 r. na Wzgórzu funkcjonowała przedwojenna restauracja z tarasem, która została zlikwidowana. Wieża widokowa zlokalizowana na Wzgórzu zawdzięcza swój obecny wygląd rewitalizacji, którą ukończono w 2009 roku. W wyniku rewitalizacji, przy drodze do wieży ustawiono latarnie, powstała również kamienna ława dla odwiedzających to miejsce.
 

 
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia miejskich parków Jeleniej Góry !

Zielona Jelenia Góra

Miasto Jelenia Góra charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem terenów zieleni, wynikającym głównie ze specyfiki swojego położenia wśród okolicznych gór i wzniesień terenu, jak i również ze sposobu, w jaki miasto rozrastało się przez wieki, pochłaniając kolejne tereny stające się później miejskim parkami lub zieleńcami. Obecnie powierzchnia utrzymywanej zieleni miejskiej Jeleniej Góry obejmuje prawie 100 ha, w tym: 8 parków miejskich oraz liczne zieleńce (skwery), które niekiedy mają również charakter małych parków. Specyficzną grupę terenów zieleni stanowią miejskie place zabaw, których jest obecnie 29.

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA
ul. Okrzei 10
 
tel. 75 75 46 306
 

 
Subscribe to RSS - zielona jelenia góra

 

Kalendarz FB