Prace porządkowe w rejonie Góry Sołtysiej

W styczniu 2020 zostały zlecone porządkowe w rejonie Góry Sołtysiej w Cieplicach.

Zrywka drewna będzie robiona w zakresie:

  1. Usunięcia drzew w ramach cięć rębno-odsłaniających polegających na dopuszczeniu odpowiedniej ilości światła, pozwoli to na pomyślny rozwój odnowień naturalnych – uzyskanie młodego pokolenia w ramach ustawowego dbania o ciągłość i zastępowalność pokoleniową lasu.

  2. Usunięcie drzew zagrażających oraz potencjalnie zagrażających bezpieczeństwu.

  3. Usunięcie drzew dla potrzeb przyszłego dojazdu do wieży widokowej w ramach istniejącej ścieżki.

Prace prowadzone będą zgodnie z „Uproszczonym planem urządzenia lasu dla lasów komunalnych miasta Jelenia Góra”, który obowiązuje na okres od 1 stycznia 2012 roku do31grudnia 2021 roku.

 

Kalendarz FB