Gospodarka odpadami

Od dnia 1 lipca 2013 r.  zaczęła obowiązywać nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która zmienło dotychczasowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych zapewnia Miasto Jelenia Góra, poprzez zawarcie umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości -  z firmą wyłonioną w drodze przetargu. W przetargu zostało wyłonione kosorcjum firm MPGK i SIMEKO. Wydziałem zajmującym się odpadami z ramienia Urzędu jest Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska


 

 

Grupa:

 

Kalendarz FB