Informacja o gospodarowaniu odpadami komunalnymi

Grupa:

Informacja o gospodarowaniu odpadami za 2019 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.

Informacja o gospodarowaniu odpadami za 2018 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9) ustawy z dnia 13 września 1996 r.

Informacja o gospodarowaniu odpadami komunalnymi za 2017 rok

Informacja o gospodarowaniu odpadami komunalnymi za 2016 rok

Informacja o gospodarowaniu odpadami komunalnymi za 2015 rok

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250).  Miasto Jelenia Góra informuje, że:

Informacja o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na rok 2014

Archiwalna Informacja o gospodarowaniu odpadami na rok 2013

  • Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Jelenia Góra jest konsorcjum KOMSIM, w skład którego wchodzą firmy:

 

Kalendarz FB