Zarządzanie Kryzysowe

 


POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO MIASTA JELENIEJ GÓRY

tel. +48 75 75 49 826

tel. +48 75 75 49 828

fax. +48 75 75 49 830

fax. +48 75 75 49 829

mail: pczk_um@jeleniagora.pl

 

 

Kalendarz FB