Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

 

Ruszył rządowy program dla rodzin wielodzietnych. W ramach programu wprowadzona została Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny, jako dokument zapewniający specjalne uprawnienia i zniżki rodzinom wielodzietnym, bez względu na dochód. Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest dzieciom do ukończenia 18 lub 25 roku życia, jeśli uczą się w szkole lub studiują. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio. Karta wydawana jest bezpłatnie. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny jest uzupełnieniem lokalnych kart, które przyznają gminy swoim mieszkańcom. Do tej pory na karty dla dużych rodzin zdecydowało się 200 gmin w Polsce, w tym Jelenia Góra.

 


 Formy Karty Dużej Rodziny:

- forma tradycyjna Karty (plastikowa),

- forma elektroniczna Karty (aplikacja mobilna mObywatel).

Od dnia 9 czerwca 2021 r. wszystkie aktywne Karty Dużej Rodziny uzyskały dodatkową formę , formę Karty elektronicznej.

Z dniem 30 czerwca 2021 roku aplikacja mKDR została zamknięta, a każdy posiadacz Karty Dużej Rodziny może wyświetlić ją w aplikacji mObywatel.

Osoby, które nie mają dostępu do aplikacji mObywatel (np. cudzoziemcy) pozostają przy kartach tradycyjnych.

Informacje dotyczące instalowania, obsługi i dodawania dokumentów w publicznej aplikacji mobilnej mObywatel są dostępne na stronie internetowej:https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne 
(zakładki: Usługi w smartfonie/Pobierz/Odpowiedzi na pytania/Weryfikacja i zabezpieczenia/Kontakt).

W dalszym ciągu możliwe jest składania wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny przy pomocy aplikacji eWnioski na portalu Empatia, https://wnioski.mpips.gov.pl o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpisem elektroniczny złożonym z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.

Karty Dużej Rodziny są wydawane bezpłatnie.
W przypadku, gdy Karta plastikowa zostanie zagubiona, skradziona, zniszczona lub w inny sposób utracona, można złożyć wniosek o wydanie jej
duplikatu, za który pobierana jest opłata w wysokości 10,00 zł za Kartę, (dowód wniesienia opłaty należy dołączyć do wniosku).

Opłacie 10,00 zł za kartę, podlega także wniosek o wydanie dodatkowej, tradycyjnej formy Karty Dużej Rodziny (dowód wniesienia opłaty należy dołączyć do wniosku).

 

Zachęcamy do zapoznania się z ważnymi informacjami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w sprawie Karty Dużej Rodziny, zamieszczonymi na stronie Ministerstwa: www.gov.pl/web/rodzina


Wniosek należy składać w Wydziale Spraw Społecznych Zdrowia i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Jelenia Góra, ul. Okrzei 10, pok.002 (parter)

Wzór wniosku znajduje sięTUTAJ.

Załączniki do wniosku:

wzór oświadczenia o planowanym terminie ukończenia nauki

wzór oświadczenia o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinnej pieczy zastępczej

wzór oświadczenia o władzy rodzicielskiej

załącznik dot. osób uprawnionych do wyświetlania karty elektronicznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ważne informacje Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie Karty Dużej Rodziny.

Urząd Miasta w Jeleniej Górze, informuje o zmianach w zakresie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

 

 


więcej o karcie na stronie Ministerstwa:

Rodzina.gov.pl 

 

 

Kalendarz FB