Terminarz Udzielania Ślubów USC

 Karta BIP 


TERMINARZ

udzielania ślubów cywilnych w USC Jelenia Góra w 2024 roku

 
miesiąc  Dni: soboty Dni: robocze 
styczeń

13

20

27

 
luty

03

16

 
marzec

02

16

 08 (piątek)

28 (czwartek)

kwiecień

06

13

20

 
maj

11

18

25 

 
czerwiec

01

08

22

29

 
lipiec

06

20

27

 
sierpień

03

10

24

31

 
wrzesień

07

14

21

 
październik

05

12

19

26

 
listopad

16

30

 
grudzień

07

14

21

 
31 (wtorek)

 Zgłaszając chęć zawarcia małżeństwa i wybierając dzień jego zawarcia należy pamiętać, że nupturienci winni wcześniej mieć przeniesione do rejestru stanu cywilnego swoje akty urodzeń oraz akty małżeństw wcześniej zawartych i rozwiedzionych lub akty zgonów poprzednich małżonków (art. 76 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego – tekst jednolity Dz. U. 2022 ,poz. 1681) i przybyć do Urzędu Stanu Cywilnego w Jeleniej Górze najpóźniej ostatniego dnia na miesiąc przed wybranym terminem (art. 4 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, tekst jednolity z 2021, poz. 735 ze zm.). 

 

 TERMINARZ

udzielania ślubów cywilnych w USC Jelenia Góra w 2023 roku

 
miesiąc  Dni: soboty Dni: robocze 
styczeń

14

21

28

 
luty  25  14 (wtorek)
marzec

04

18

25

 
kwiecień

15

29

 07 (piątek)
maj

06

20

27 

 
czerwiec

03

10

17

24

 
lipiec

01

15

22

29

 
sierpień

05

12

19

26

 
wrzesień

02

09

16

30

 
październik

07

14

21

28

 
listopad

18

 
grudzień

03

09

16

30

 
22 (piątek)

 Zgłaszając chęć zawarcia małżeństwa i wybierając dzień jego zawarcia należy pamiętać, że nupturienci winni wcześniej mieć przeniesione do rejestru stanu cywilnego swoje akty urodzeń oraz akty małżeństw wcześniej zawartych i rozwiedzionych lub akty zgonów poprzednich małżonków (art. 76 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego – tekst jednolity Dz. U. 2022 ,poz. 1681) i przybyć do Urzędu Stanu Cywilnego w Jeleniej Górze najpóźniej ostatniego dnia na miesiąc przed wybranym terminem (art. 4 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, tekst jednolity z 2021, poz. 735 ze zm.). 

TERMINARZ

udzielania ślubów cywilnych w USC Jelenia Góra w 2022 roku

  

 
miesiąc  Dni: soboty Dni: robocze 
styczeń

08

22

29

 
luty  -  14 (poniedziałek)
marzec

05

12

26

 
kwiecień

02

09

23

 15 (piątek)
maj

14

21 

 
czerwiec

04

11

25

 15 (środa)
lipiec

02

09

16

30

 
sierpień

06

20

27

 12 (piątek)
wrzesień

03

10

17

 30 (piątek)
październik

01

08

15

29

 
listopad

19 

 
grudzień

03

10

31

 

Zgłaszając chęć zawarcia małżeństwa i wybierając dzień jego zawarcia należy pamiętać, że nupturienci winni wcześniej mieć przeniesione do rejestru stanu cywilnego swoje akty urodzeń oraz akty małżeństw wcześniej zawartych i rozwiedzionych lub akty zgonów poprzednich małżonków (art. 76 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego – tekst jednolity Dz. U. 2020 ,463 ze zm.) i przybyć do Urzędu Stanu Cywilnego w Jeleniej Górze najpóźniej ostatniego dnia na miesiąc przed wybranym terminem (art. 4 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, tekst jednolity z 2019, 2086 ze zm.). 

 

TERMINARZ

udzielania ślubów cywilnych w USC Jelenia Góra w 2021 roku

 

miesiąc

Dni: soboty

Dni: robocze

styczeń

09.

16.

30.

 

luty

20.

 

marzec

06.

20.

27.

 

kwiecień

10.

24.

02. (piątek)

maj

08.

22.

29.

 

czerwiec

12.

19.

26

 

lipiec

03.

10.

17.

24.

 

sierpień

07.

14.

21.

28.

 

wrzesień

04.

11.

18.

 

październik

02.

09.

16.

23

30.

 

listopad

20.

 

grudzień

04.

11.

18.

31. (piątek)

Zgłaszając chęć zawarcia małżeństwa i wybierając dzień jego zawarcia należy pamiętać, że nupturienci winni wcześniej mieć przeniesione do rejestru stanu cywilnego swoje akty urodzeń oraz akty małżeństw wcześniej zawartych i rozwiedzionych lub akty zgonów poprzednich małżonków (art. 76 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego – tekst jednolity Dz. U. 2020 ,463 ze zm.) i przybyć do Urzędu Stanu Cywilnego w Jeleniej Górze najpóźniej ostatniego dnia na miesiąc przed wybranym terminem (art. 4 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, tekst jednolity z 2019, 2086 ze zm.).

 

                                                                                                                                        

 

Kalendarz FB