Lokalizacja pojemników

W załącznikach prezentujemy tabele z lokalizacjami gniazd zbiorczych do segregacji odpadów komunalnych z podziałem na punkty ogólnodostępne i przypisane do posesji.

Wykaz gniazd zbiorczych ustawionych na terenach do których Miasto Jelenia Góra posiada tytuł prawny - punkty ogólnodostępne (stan na 26 lipca 2021)

Wykaz gniazd zbiorczych w ramach podpisanych porozumień i wniosków (stan na 31 sierpnia 2020)

 
Grupa:

 

Kalendarz FB