Kontakt - Wydział Gospodarki Odpadami

Wydział Gospodarki Odpadami

Punkt Obsługi
tel. 75 75-49-896 
 
Urząd Miasta Jelenia Góra
ul. S. Okrzei 10, II piętro, pok. 204
 


 

Urząd Miasta Jelenia Góra informuje, że w przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzących Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, właściciele nieruchomości winni niezwłocznie powiadomić o tym Wydział Gospodarki Odpadami

 

Zgłoszenia można przekazać:

    • pisemnie na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Gospodarki Odpadami, ul. S. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra
    • osobiście: ul. S. Okrzei 10, pok. 201
    • telefonicznie: 75 75 49 884, 75 75 49 004
    • pocztą elektroniczną na adres: odpady@jeleniagora.pl

 


 

 

Kalendarz FB