Jak segregować odpady - poradnik


Produkt staje się odpadem wtedy, kiedy przestaje być nam użyteczny. Należy go wówczas wyrzucić w odpowiednie miejsce, aby nie stanowił dla nas żadnego zagrożenia, dając mu jednocześnie drugie życie, tj. szansę na to, że odpad znów stanie się użyteczny. Segregując odpady przyczyniasz się do ochrony środowiska i zaoszczędzisz. Przepisy nowej ustawy gwarantują, że opłata za odpady posegregowane będzie niższa. Segregacja to czysty zysk. Powtórne wykorzystanie czy przetwarzanie posegregowanych odpadów znajduje coraz szersze zastosowanie w produktach codziennego użytku. Segregując odpady oszczędzamy zasoby naturalne: wodę energię.  Z odpadów mogą powstać np., chusteczki higieniczne, papier toaletowy, kubki, doniczki, kolczyki, kosze, torebki a nawet meble czy ubrania.

Pamiętać należy, że selektywnie zbieramy papier i tekturę, opakowania ze szkła, tworzyw sztucznych oraz odpady organiczne, które należy gromadzić w odrębnych pojemnikach lub workach. Odpady organiczne można kompostować we własnym zakresie. Należy pamiętać, że segregujemy również:

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony będą odbierane raz w miesiącu z nieruchomości, a także przez cały rok w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,

- zużyte baterie należy zdawać do wyznaczonych punków znajdujących się w budynkach użyteczności publicznej,

- akumulatory i żarówki należy oddawać do sklepów przy zakupie nowych lub  przez cały rok do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,

- odpady budowlane i rozbiórkowe, w ilości 100 kg na mieszkańca przyjmowane będą przez cały rok w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,

- przeterminowane leki należy zdawać do wyznaczonych aptek.

Miejscem zbierania przeterminowanych leków są apteki, w których ustawiono ogólnodostępne pojemniki na zbiórkę tych odpadów.

Miejscem zbierania zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych są ogólnodostępne pojemniki ustawione w miejscach publicznych.

Dodatkowo powstające w gospodarstwach domowych odpady zielone, papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, szkło, drewno, wielomateriałowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, przeterminowane lekarstwa oraz inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych można bezpłatnie oddać do utworzonych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w każdej ilości.

Odpady budowlane i rozbiórkowe można oddać bezpłatnie do PSZOK w ilości do 0,1Mg rocznie.

PSZOK mieści się przy ul. Wolności 161/163 w Jeleniej Górze i przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00 oraz w każdą sobotę w godzinach 8.00-14.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Jak ułatwić sobie segregowanie?

 • jeśli masz dużo miejsca, najwygodniejszym rozwiązaniem będzie kosz podzielony na różne frakcje. Możesz również postawić kilka odpowiednio oznaczonych pojemników.
 • na mniejszych powierzchniach możesz ograniczyć ilość koszy do dwóch: do jednego wrzucaj odpady zmieszane, a do drugiego – wszystkie te, które nadają się do odzysku. Gdy pojemnik się wypełni, wyrzuć śmieci pamiętając o podziale na odpowiednie frakcje.
 • jeśli nie masz miejsca na nowe kosze, wykorzystaj do zbierania śmieci stare kartony i pudełka.
 • segregacja stanie się ogólnodostępna, bo będzie więcej pojemników na posortowane odpady. Nie będziesz już musiał gromadzić np. starych gazet, żeby opłacało się ich wywiezienie do punkty na drugim końcu gminy. Gniazda na posegregowane odpady będą w Twoim pobliżu, abyś mógł z nich korzystać, gdy tylko będzie taka potrzeba.
 • zgniataj puszki, kartony i butelki plastikowe przed wrzuceniem do pojemnika lub worka.
 • wyrzucaj butelki bez nakrętek i korków.
 • sprawdzać znak na opakowaniu, który informuje o tym, co należy z nim zrobić po wykorzystaniu zawartości.

Jak śmiecić mniej?

 • kupuj tyle, ile naprawdę potrzebujesz,
 • wybieraj produkty trwałe,
 • wybieraj produkty w dużych opakowaniach,
 • idziesz na zakupy? Weź torbę z domu.
 • zamiast zwykłych, jednorazowych baterii stosuj akumulatorki, które można wielokrotnie ładować,
 • wybierz szklaną butelkę zwrotną zamiast butelki plastikowej. Szklana butelka może być wykorzystana powtórnie nawet 15 razy, podczas gdy butelka plastikowa jest jednorazowa.
 • unikaj produktów zapakowanych w wiele warstw,
 • jeśli masz przydomowy ogródek, kompostuj odpady spożywcze, które stanowią 31% wytwarzanych przez Ciebie śmieci. Posłużą do nawożenia Twojego ogrodu. Obecna technologia pozwala przechowywać kompost w sposób bezpieczny i nieuciążliwy.
 • zwracaj uwagę na daty przydatności do spożycia,
 • unikaj jednorazowych produktów np. plastikowych sztućców na grilla czy papierowych talerzyków,


ulotka - jak segregować odpady [do pobrania PDF]

Grupa:

 

Kalendarz FB