Program usuwania azbestu dla Jeleniej Góry do 2032 r.

 

Rusza program usuwania wyrobów zawierających azbest!

W związku z przystąpieniem do realizacji kolejnego etapu zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Jelenia Góra, Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza mieszkańców zainteresowanych usunięciem w 2021 roku azbestu do złożenia wniosku o przystąpienie do programu.

Program przewiduje pokrycie do 100 % kosztów zadania obejmującego demontaż wyrobów azbestowych oraz ich transport i unieszkodliwienie w przypadku osób fizycznych i do 70% w przypadku przedsiębiorców. Prace realizować będzie wykonawca wybrany przez miasto w drodze przetargu. Realizacja programu nie obejmuje refinansowania wydatków związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych poniesionych wcześniej przez użytkowników. Przy składaniu wniosku należy uwzględnić konieczność posiadania środków finansowych na wymianę we własnym zakresie wyrobów azbestowych na bezazbestowe.

Wniosek przystąpienia do programu wraz z informacją o wyrobach zawierających azbest należy złożyć do dnia 26 maja 2021 r. osobiście w budynku Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Okrzei 10, po uprzednim wyznaczeniu przez urzędnika terminu i godziny indywidualnego przyjęcia.

Informacje na temat programu usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Jeleniej Góry można uzyskać, kontaktując się telefonicznie pod numerem telefonu 75 754 63 02 oraz mailowo: abielajew@jeleniagora.pl.

Dokumenty do pobrania:

wniosek

informacja o wyrobach zawierających azbest

 


 

Prezydent Miasta Jeleniej Góry informuje, że zakończono realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Jelenia Góra - Etap VII” polegającego na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z 20 nieruchomości położonych na terenie miasta Jeleniej Góry. Zadanie  zrealizowano ze środków finansowych przeznaczonych na realizację gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Koszt całkowity zadania wyniósł 107 487,17 zł, w tym kwota 82 426,60 zł stanowi dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

W ramach zadania usunięte zostało 157,390 Mg wyrobów zawierających azbest, a tym samym osiągnięto zakładany efekt rzeczowy i ekologiczny. 

http://www.wfosigw.wroclaw.pl

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu

 


Uchwała nr 516.LVI.2014 z dnia 10 czerwca 2014 r.


Prezydent Miasta Jeleniej Góry informuje, że zakończono realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Jelenia Góra - Etap VI” polegającego na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z obiektów należących do osób fizycznych, przedsiębiorców, jednostek sektora finansów publicznych, położonych na terenie miasta Jeleniej Góry. Zadanie zostało dotowane na podstawie umowy nr 194/D/OZ/JG/2017 z dnia 2 października 2017 r., zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi do 85 % jego kosztów kwalifikowanych,

w tym do 50% kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pt.: „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz do 35% kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Jelenia Góra – Etap VI”

Wartość całkowita zadania                         -  15 081,12 PLN
Dotacja NFOŚiGW i WFOŚiGW                    -  12 818,95 PLN
Środki  budżetu Miasta Jeleniej Góry           -    2 262,17 PLN

 

1

 


 

Zobacz artykuły:


Zakończono realizację zadania Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Jelenia Góra - Etap VII

Dotacja do usuwania wyrobów zawierających azbest na 2018

Zakończono realizację zadania Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Jelenia Góra - Etap V

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Zakończenie programu "Usuwanie wyrobów... etap IV"

 

 

Kalendarz FB