Komunikaty o jakości powietrza 2020

Komunikaty o jakości powietrza 2020

 

Powiadomienie o przekroczeniu dopuszczalnego poziomu dla PM10 26.01.2020

Zagrożenie: wystąpienie przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia: 25.01.2020 r. (godz.00.00-24.00)

Powiadomienie o przekroczeniu dopuszczalnego poziomu dla PM 10 17.01.2020

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Powiadomienie o przekroczeniu dopuszczalnego poziomu dla PM 10 03.01.2020

POWIADOMIENIE o przekroczeniu dopuszczalnego poziomu dla pyłu zawieszonego PM10

 

Kalendarz FB