Zdrowie i życie pacjenta jest zbyt cenne "aby powierzać je tylko lekarzom"

W Cieplicach, w dniach 9 – 11 października br. odbędzie się Interdyscyplinarne Sympozjum Naukowe pt. „Humanizm a medycyna. Artyści dla zdrowia”. Będzie to okazja do spotkań, aby podyskutować o tym, co jest w życiu najważniejsze – o zdrowiu.

9 października młodzież cieplickich szkół średnich (z Liceum im. C. K. Norwida i Liceum Plastycznego) spotka się na warsztatach edukacji ekologicznej „Makrobiotyka a Zdrowie”. Ich prace będzie można oglądać w foyer Teatru Zdrojowego. W godzinach południowych rozpoczną się dwa „Kiermasze Zdrowia”. Pierwszy, organizowany przez Książnicę Karkonoską, będzie promował książki poświęcone zdrowiu i walorom turystycznym Karkonoszy. Na straganach drugiego znajdziemy „zdrową żywność” i inne zdrowe produkty naszego regionu. 

10 października w Teatrze Zdrojowym od godziny 10. rozpoczną się obrady Sympozjum. Usłyszymy wystąpienia najwybitniejszych polskich naukowców zajmujących się „zdrowiem”. Lekarzy, filozofów, waleologów i artystów, m. in. prof. Marię Szyszkowską, prof. Ełłę Bulicz, prof. Igora Murawowa, prof. Aleksandra Skotnickiego. Odbędzie się też „kanapa wspomnień” poświęcona prof. Julianowi Aleksandrowiczowi, wielkiemu humaniście i lekarzowi, którego 105 rocznicę urodzin i 25 rocznicę śmierci obchodzimy w tym roku. Wysłuchamy wspomnień przyjaciół, uczniów i pacjentów Wielkiego Aleksandrowicza. Na scenie teatru zaprezentują się także poeci z Jeleniogórskiego Klubu Literackiego, Związku Literatów Polskich i Unii Polskich Pisarzy Lekarzy. Dzień zakończy koncert poezji śpiewanej.

11 października, tym razem w sali konferencyjnej Pałacu Schaffgotschów odbędzie się ciekawie się zapowiadająca debata nt. „Wszystko dla zdrowia” z udziałem uczestników Sympozjum. Na wszystkie imprezy Sympozjum - wstęp wolny. Zapraszamy wszystkich pasjonatów idei Sympozjum: środowiska ekologiczne, makrobiotyczne, artystyczne i naukowe z naszego regionu. Szczególnie liczymy na udział młodzieży jeleniogórskich szkół.

Aktualne informacje na temat Sympozjum można uzyskać na specjalnej stronie internetowej: http://www.sympozjum.aim-art.pl.

* * *

Trynitarne ujęcie: „zdrowie – góry – sztuka”, poszerzenie tytułowego problemu Sympozjum o aspekt miejsca i kreacji artystycznej, przynosi pożytek zarówno dla nauki, jak też pozwala na wyjście z kręgu dociekań teoretycznych do człowieka i jego codzienności. Do refleksji na temat wartości zdrowego i jakościowo cennego życia oraz potrzeby ochrony tegoż skłania sytuacja współczesnego świata, ujawniająca patologiczny charakter na wielu poziomach indywidualnej i społecznej egzystencji. Rozwiązanie problemu wymaga nie tylko redefinicji pojęcia „zdrowie”, ale także dookreślenia celów opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem roli humanistyki – a zwłaszcza sztuki – w medycynie nowej generacji. To witalistyczne podejście do zagadnienia jest zgodne z waleologią – wielopoziomową oraz interdyscyplinarną dziedziną wiedzy, reprezentowaną przez naukowców postulujących promocję zdrowia: jego profilaktykę, wzmacnianie i potęgowanie. Chronić zdrowie można w sposób zaplanowany, wykorzystując w lecznictwie sztukę i naturalne środowisko. One to kształtują postawy człowieka oraz jego stany ducha i ciała. Bywanie „u wód” w Karkonoszach, usprawnianie myśli za pomocą ziołowych nośników zdrowia, regeneracja sił witalnych w otwartej i czystej przestrzeni górskiej ze swoistym mikroklimatem znane są nam od Renesansu. Już wtedy wiedziano, że człowiek zdrowy jest twórczo obecny. Sztuka zaś i zbawienne oddziaływanie przyrody łagodzą ból egzystencjalny, uspokajają, odtruwają organizm z toksyn i patologicznych nawarstwień, oczyszczają z „szumu egzystencjalnego”, często też uzdrawiają ciała niedomagające pod względem psycho-fizycznym.

Sympozjum odbywa się w roku, w którym przypada 105 rocznica urodzin i 25 – śmierci Juliana Aleksandrowicza, uważanego za protoplastę nowoczesnego myślenia o istocie życia wartościowego pod względem zdrowotnym. Dlatego w zainicjowanej podczas obrad kreacji artystycznej i debacie naukowej upamiętniona zostanie aktywność medyczna, humanistyczna i artystyczna „Wielkiego Aleksandrowicza”. Był on bowiem przekonany, że piękno wyrastające w naturalny sposób uśmierza ból, zapobiega chorobom lub niejednokrotnie wręcz ulecza bez inwazyjnej ingerencji człowieka. „Wielki Aleksandrowicz” na polu medycznej aktywności zajmował się ekologiczną profilaktyką białaczek i chorób cywilizacyjnych. Był typem uczonego i lekarza o spojrzeniu wizjonerskim: rozpoczął walkę z hałasem, zatruciem wody i powietrza; był też inicjatorem ograniczenia komunikacji spalinowej w centrum Krakowa i wprowadzenia pojazdów elektrycznych; walczył o zdrową i bogatą w biopierwiastki żywność; przyczynił się do rozpoczęcia produkcji filtrów do wody i postulował niezmiękczanie wody pitnej. Przekonywał, że podziały specjalistyczne w medycynie są tworem sztucznym, przydatnym ze względu na eksplozję informacji dla celów administracyjnych czy dydaktycznych, ale medycyna jest jedna i w związku z tym powinna się zajmować całym człowiekiem: jego trybem życia, charakterem i warunkami pracy, osobowością, ambicjami, umiejętnością pogodzenia się z tym, czego zmienić się nie da. Uczył systemowego, holistycznego podejścia do otaczającej rzeczywistości. Julian Aleksandrowicz był „Człowiekiem Renesansu”, poza nauką interesował się malarstwem, fotografiką i grał na skrzypcach.

Grupa:

 

Kalendarz FB