„Czy czas poszukiwań to czas stracony? Janusz Akermann – malarstwo i grafika. WYSTAWA

 
Od 8.4.2017 | 9:00 do 14.5.2017 | 17:00

Organizatorzy:


Kalendarium imprez opracowano na podstawie informacji dostarczonych przez instytucje kultury oraz inne podmioty. Urząd Miasta Jelenia Góra nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany w repertuarze lub terminach imprez, które wynikają z przyczyn leżących po stronie organizatorów.

 

Kalendarz FB