„Ludowe zabawki” – bezpłatne warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 6 – 12 lat

 
30.9.2019 | Od 16:30 do 18:30

Organizatorzy:


Kalendarium imprez opracowano na podstawie informacji dostarczonych przez instytucje kultury oraz inne podmioty. Urząd Miasta Jelenia Góra nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany w repertuarze lub terminach imprez, które wynikają z przyczyn leżących po stronie organizatorów.

 

Kalendarz FB