„PRZEMIANY” Agnieszka Kazała - wernisaż wystawy w ramach Festiwalu Sztuki Włókna XLVIII Międzynarodowe Sympozjum "Warsztat Twórczy – Kowary"

 
14.9.2021 | 16:00

Organizatorzy:


Kalendarium imprez opracowano na podstawie informacji dostarczonych przez instytucje kultury oraz inne podmioty. Urząd Miasta Jelenia Góra nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany w repertuarze lub terminach imprez, które wynikają z przyczyn leżących po stronie organizatorów.

 

Kalendarz FB