Borowickie Spotkania z Poezją Śpiewaną

 
Od 12.7.2019 | 19:00 do 13.7.2019 | 18:30

Organizatorzy:


Kalendarium imprez opracowano na podstawie informacji dostarczonych przez instytucje kultury oraz inne podmioty. Urząd Miasta Jelenia Góra nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany w repertuarze lub terminach imprez, które wynikają z przyczyn leżących po stronie organizatorów.

 

Kalendarz FB