Dzień Teatru Publicznego. Bilet za 350 groszy. Spektakl "GĄSKA" Nikołaj Kolada, reż. Piotr-Bogusław Jędrzejczak

 

Kalendarium imprez opracowano na podstawie informacji dostarczonych przez instytucje kultury oraz inne podmioty. Urząd Miasta Jelenia Góra nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany w repertuarze lub terminach imprez, które wynikają z przyczyn leżących po stronie organizatorów.

 

Kalendarz FB