Karkonosze - miejsce spotkań i dialogu kulturowego - seminarium dla studentów, projekt „Na wyjeździe” - wykłady dla otwartej publiczności

 

Kalendarium imprez opracowano na podstawie informacji dostarczonych przez instytucje kultury oraz inne podmioty. Urząd Miasta Jelenia Góra nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany w repertuarze lub terminach imprez, które wynikają z przyczyn leżących po stronie organizatorów.

 

Kalendarz FB