"Majorka - 10 miejsc które trzeba zobaczyć na Majorce" - prelekcja w ,,cyklu czwartkowym’, prowadzi Tomasz Jamiołkowski, ODWOŁANA!

 

Kalendarium imprez opracowano na podstawie informacji dostarczonych przez instytucje kultury oraz inne podmioty. Urząd Miasta Jelenia Góra nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany w repertuarze lub terminach imprez, które wynikają z przyczyn leżących po stronie organizatorów.

 

Kalendarz FB